Arbetslösheten i Sverige 1969 till 2008

SwedishRateOfUnemployment

Annonser

Lämna en kommentar

2015-11-15 · 17:02

Att prata med Jante

Jante tror eller vill låta det framstå som om han är allvetande, ofelbar och osårbar. Han vill inte bekräfta andra människors kompetens.

Du säger något Jante vet.

Jante påpekar att han redan vet detta och klagar på dig för att du sagt något han redan vet.

Du säger något Jante inte vet.

Jante förklarar hur fel det är att veta något om detta och klagar på dig för att du berättar om saker som inte är värda att veta.

Det finns inget du kan säga till Jante som han inte antingen säger sig redan kunna eller tycker inte är värt att veta.

Oavsett vad du säger till Jante klagar han på det du sagt.

Det finns inget sätt att nå Jante med någon information.

1 kommentar

Filed under politik

Kommer den nyanställde att ha fullt upp med att byta blöjor?

Analys av argumenten ”De är så duktiga” och ”De kan det senaste” som används vid anställning av unga.

De är så duktiga.

Det här argumentet används för att anställa människor som kommer direkt från någon yrkesutbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot arbeten som matchar den tjänst som skall tillsättas. De framställs som oerhört duktiga. Är de då så duktiga?

Det behövs 7 år eller 10 000 timmar för att bli duktig på något? Den nyutbildade har vanligtvis bara gjort ett antal laborationer, möjligen några månaders praktiktjänstgöring? Han behöver ytterligare runt 6.5 års träning för att bli duktig? Många behöver träning under handledning i ett år eller två innan de ens börjar producera?

Det är också känt att några år tidigare när de gick ut gymnasiet var de flesta av ungdomarna inte alls speciellt duktiga? Lärarna på högskolan klagar på att ungdomarna inte förstår lektioner de håller på svenska? Detta gäller även svenskfödda elever. De är påtagligt dåliga vad gäller basala saker som att läsa, skriva och räkna. Hur har de lyckats bli så oerhört duktiga under några år på en högskola?

De som vill få in sina unga telningar underhåller denna fördom?

De kan det senaste.

Det här argumentet används också flitigt för att anställa unga. De framställs som kunniga i senaste teknologin. Äldre framställs som gamla stofiler som inte hängt med på det senaste och som  därför inte kan anställas.

Vad är det då de unga kan? Möjligen har många unga senaste mobilen och kläder av senaste mode, men kan de verkligen speciellt mycket om de teknologier som används i företaget? Var det inte bland annat dessa som det enligt ovan tar 7 år att lära sig? Visst kan en del elever ha lärt sig något i sin teoriutbildning, men hur stor nytta har företaget av denna teoriutbildning när något skall  göras praktiskt av någon med liten erfarenhet?

Låt oss också tänka lite framåt. Hur lång tid tar det innan den nyanställde gifter sig, skaffar villa, bil och barn? Hur hektiska är de år som ligger framför den nyanställde? Kommer han att hinna hänga med då eller kommer han att ha fullt upp med att byta blöjor?

De som vill få in sina unga telningar underhåller denna fördom?

Lämna en kommentar

Filed under politik

Jantechefen tar skydd

Jantechefen tror eller vill låta det framstå som om han är allvetande, ofelbar och osårbar. Han vill inte bekräfta andra människors kompetens. Om han försöker samarbeta med dig berättar du saker han inte vet, ställer frågor han inte kan svara på och förklarar bristerna i hans resonemang. Detta tycker jantechefen är ytterligt obehagligt. Han är ju den som är allvetande, ofelbar och osårbar. Han är den som skall leda. Ingen annan skall kunna påverka honom. För att undvika dessa obehagliga situationer styr jantechefen samtalet stenhårt. Du får inte ställa några frågor. Om du ställer några svarar han inte eller skäller ut dig för att du avbryter honom. Om han låter dig prata tar han sedan ingen notis om vad du sagt. När han pratar sker det genom ordergivning.

Eftersom ni måste samarbeta om komplexa saker fungerar det inte med envägskommunikation. Det blir omöjligt för dig att göra någon nytta. Han anklagar dig för bristande produktivitet. Försöker du diskutera er relation låtsas han vara helt oförstående, anklagar dig för bristande samarbetsförmåga och säger upp dig.

Sökord: jante jantelagen en flykting korsar sitt spår aksel sandemose psykologi socialpsykologi sociologi social kognition kognition konkurrera konkurrens makt angripa angrepp maktkamp psykologiska spel grupp-psykologi gruppdynamik social hierarki makthierarki status arbetspsykologi organisationspsykologi chef ledare anställd underställd underordnad auktoritär mobba mobbing mobbare mobb förtryck grupproller sadism sadist förslag förbättringsförslag förändringsarbete motivation motivera motivationsfaktor engagemang engagerade och motiverade medarbetare hackman oldham job characteristics model uppsägning uppsägningar avsked silkessnöre godtyckliga uppsägningar revir

Lämna en kommentar

Filed under politik

Vad är Linje 17?

Linje 17 har framställts som en lokal förening inriktad på att hindra ”nazister” åka tunnelbanelinje 17, men vad är egentligen Linje 17? Av denna webbsida framgår att Linje 17 är en del av Forix, en landsomfattande organisation. Vad är då Forix? Forix betyder Förorternas Riksdag, en ”ungdomsriksdag och ett politiskt forum för unga förortsbor med stora idéer men små resurser” enligt deras hemsida. Huvudman för Forix är  Ibn Rushd studieförbund, finansiär är allmänna arvsfonden. Andra organisationer bakom Forix är Sveriges unga muslimer(SUM), och New Moon Kulturorganisation, en invandrarorganisation.

Vad är IBN Rushd Studieförbund? IBN Rushd studieförbund har som målsättning ”att islam ska vara en självklar del av Sverige” enligt deras hemsida. Bakom IBN Rushd Studieförbund finns två stora organisationer, den internationella Islamic Relief och Islamiska Förbundet i Sverige.

Islamic Relief är enligt denna sida en av Muslimska brödraskapets organisationer.

Islamiska Förbundet i Sverige(IFIS) tror jag vi kopplade till Muslimska brödraskapet i samband med att deras ordförande Omar Mustafa uteslöts ur socialdemokraternas partistyrelse eftersom Muslimska brödraskapets politiska värderingar inte ansågs överensstämma med socialdemokratins.

Här kan vi se att IFIS har en relation till Federation of Islamic Organisations in Europe. Enligt denna sida är det en paraplyorganisation för Muslimska brödraskapet i Europa.

Min förståelse är att Muslimska brödraskapet företräder en form av politisk islam som bara har stöd av en del muslimer och som är väldigt hatad av många, såväl muslimer som icke-muslimer. Jag är inte alls negativ till Islam eller till muslimer. Många har flytt till Sverige efter att Muslimska brödraskapet tagit över deras hemländer, tvingat dem bära slöja, infört sharialagar och förtryckt kristna.

38 kommentarer

Filed under politik

Jantelagen och skrytsamhet

Det hävdas ibland att Jantelagen är avskaffad eftersom människor vågar skryta vitt och brett om sin egen duktighet. Jag menar att det i stället betyder att Jantelagen är stark, eftersom skrytsamheten innebär att den skrytsamme inom sig rabblar Jantelagen mot sin omgivning:

-Du skall inte tro att du kan något.

Och dess motsats:

-Jag är MINSANN den som vet bäst.

Eller sammanhängande:

-Jag är MINSANN den som vet bäst. Du skall inte tro att du kan något.

Ofta med fortsättningen:

Om du kan något jag inte kan är det något jag inte har nytta av att veta.

Det är bara så att meningen ”Jag är minsann den som vet bäst” utelämnas ur samtalet, medan resten framgår.

1 kommentar

Filed under politik

Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*

Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*. En mindre demonstration gick från Medborgarplatsen till Mynttorget, annars var allt som vanligt. Punktmarkering av syriska Assadmotståndare med 120 kilo svensk polisman per 60 kilo Assadmotståndare hindrade ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen och upprätthöll ordningen i Stockholm denna vackra sensommarkväll.

Medborgarplatsen fylldes igår vid 17-tiden med demonstranter mot Barack Obama. Mest framträdande grupper var syriska Assadanhängare, syriska Assadmotståndare och Piratpartiet. Många mindre grupper deltog, främst på vänsterkanten.

Piratpartiet stod nära trappan på Medborgarhuset. Någon höll tal.

Mitt på medborgarplatsen stod en stor grupp syriska Assadanhängare. De ropade slagord, viftade med flaggor och visade porträtt på Bashar al-Assad. De föreföll vara vanliga medborgare i fredlig demonstration. De var dock ganska upphetsade.

Mellan Götgatan och gruppen Assadanhängare stod en grupp Assadmotståndare. Det var en grupp på runt 30 unga män, omgivna av en del kvinnor och några smågrupper. De unga männen verkade väldigt aggressiva. En polislinje hindrade dem att angripa Assadanhängarna och starta ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen. Polisen punktmarkerade dem med en 120 kilo tung polisman per 60 kilo tung Assadmotståndare.

Olika vänstergrupper var utspridda över torget, liksom flanörer och en påtaglig mängd journalister.

Jag såg inget av riksdagspartierna. Demonstrerade  varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna?  Vad har hänt med kampen mot USA-imperialismen efter Olof Palme?

Det formades ett demonstrationståg om cirka 2000 personer. En ansenlig mängd som sakta gick nedför Götgatan. Ungefär hälften var Assadanhängare. På Götgatan var det märkbart trångt.

Demonstrationen fortsatte till Mynttorget, men jag åkte till Sergels torg och Kungsträdgården. Där var allt som vanligt, lite människor, ingen speciell aktivitet.

Lämna en kommentar

Filed under politik