Tag Archives: psykologi

Jantechefen tar skydd

Jantechefen tror eller vill låta det framstå som om han är allvetande, ofelbar och osårbar. Han vill inte bekräfta andra människors kompetens. Om han försöker samarbeta med dig berättar du saker han inte vet, ställer frågor han inte kan svara på och förklarar bristerna i hans resonemang. Detta tycker jantechefen är ytterligt obehagligt. Han är ju den som är allvetande, ofelbar och osårbar. Han är den som skall leda. Ingen annan skall kunna påverka honom. För att undvika dessa obehagliga situationer styr jantechefen samtalet stenhårt. Du får inte ställa några frågor. Om du ställer några svarar han inte eller skäller ut dig för att du avbryter honom. Om han låter dig prata tar han sedan ingen notis om vad du sagt. När han pratar sker det genom ordergivning.

Eftersom ni måste samarbeta om komplexa saker fungerar det inte med envägskommunikation. Det blir omöjligt för dig att göra någon nytta. Han anklagar dig för bristande produktivitet. Försöker du diskutera er relation låtsas han vara helt oförstående, anklagar dig för bristande samarbetsförmåga och säger upp dig.

Sökord: jante jantelagen en flykting korsar sitt spår aksel sandemose psykologi socialpsykologi sociologi social kognition kognition konkurrera konkurrens makt angripa angrepp maktkamp psykologiska spel grupp-psykologi gruppdynamik social hierarki makthierarki status arbetspsykologi organisationspsykologi chef ledare anställd underställd underordnad auktoritär mobba mobbing mobbare mobb förtryck grupproller sadism sadist förslag förbättringsförslag förändringsarbete motivation motivera motivationsfaktor engagemang engagerade och motiverade medarbetare hackman oldham job characteristics model uppsägning uppsägningar avsked silkessnöre godtyckliga uppsägningar revir

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Jantelagen och skrytsamhet

Det hävdas ibland att Jantelagen är avskaffad eftersom människor vågar skryta vitt och brett om sin egen duktighet. Jag menar att det i stället betyder att Jantelagen är stark, eftersom skrytsamheten innebär att den skrytsamme inom sig rabblar Jantelagen mot sin omgivning:

-Du skall inte tro att du kan något.

Och dess motsats:

-Jag är MINSANN den som vet bäst.

Eller sammanhängande:

-Jag är MINSANN den som vet bäst. Du skall inte tro att du kan något.

Ofta med fortsättningen:

Om du kan något jag inte kan är det något jag inte har nytta av att veta.

Det är bara så att meningen ”Jag är minsann den som vet bäst” utelämnas ur samtalet, medan resten framgår.

1 kommentar

Filed under politik

En gåta…

Vem är det som avviker i gruppen inköpare, personalman, försäljare ?

Svar: Personalmannen. Han sorterar bort personer av skäl som att de kan mer än som behövs för tjänsten, inte är mellan 25 och 30 år eller att de har utländskt efternamn, utan att ta reda på om de kan vara värda miljarder för företaget. Både säljaren och inköparen tar chansen att tjäna miljarder åt sitt företag.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Farligt ta in kvalificerade konsulter

En person tog in en mycket kvalificerad person som konsult i det företag han var VD i. Han var under en tid borta mycket från kontoret. När han kom tillbaka hade konsulten övertalat ägarna och kompanjonen om att konsulten skulle få VD-posten i stället. Den före detta VD’n blev arbetslös.

Det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att få en tjänst som underställd i en typ av verksamhet inom vilken man tidigare själv haft en chefstjänst. Normalt är man mindre försiktig med konsulter, eftersom man oftast kan bli av med dem väldigt lätt. Som exemplet visar kan man dock råka illa ut även av att ta in kvalificerade konsulter, om man inte kan hävda sig i maktspelet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Jantekollegan och hjälp

Jantekollegan vill inte bekräfta sina arbetskamraters kompetens. När han behöver hjälp går han runt i korridoren och frågar alla som inte kan hjälpa honom. Dem som kan hjälpa honom undviker han att fråga. Om någon som kan hjälpa råkar få reda på problemet och ger sin hjälp avvisar Jantekollegan den överlägset. Ofta använder han sedan i största hemlighet den hjälp han fått, så att det inte skall bli känt att någon annan kunde något bättre än han. I extrema fall använder Jantekollegan inte någon hjälp och får sedan efter något år sluta för att det är alltför uppenbart att han inte producerar något.

Jantekollegorna är arga på alla som kan hjälpa dem och lägger en stor del av sin tid på att mobba ut dem. Oftast lyckas de. Om företaget måste ha något gjort tar man in konsulter.

1 kommentar

Filed under politik

Progressionsordning i personmotsättningar

Många människor är väldigt förutsägbara:

  • Den som förlorar sakdiskussionen går till personangrepp.
  • Misslyckas personangreppen följer mobbing.
  • Misslyckas mobbingen följer försök att allvarligt skada.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Personalassistentens roll

Flera starka konflikter ligger i personalassistentens roll. Gör de att en personalassistent sällan eller aldrig handlar utifrån företagets intresse av vinstoptimering?

Personalassistentens roll i anställningsprocessen är oftast att utifrån sina kunskaper avråda eller tillstyrka anställning. Hon förväntas tillstyrka anställning av duktiga, avråda anställning av mindre duktiga. Psykologisk vetenskap säger att människor normalt agerar tvärtom. De vill hjälpa och upphöja mindre duktiga, hindra och förstöra för mer duktiga. I detta verkar ligga en stark konflikt. Frågan är då om personalassistenten gör som hon själv vill eller vad jobbet kräver. Risken är att den som gör vad jobbet kräver kommer att uppleva det som starkt otillfredsställande och söka sig ett annat jobb, samt att den som gör som hon själv vill kommer att stanna kvar i yrket och motiveras av makten att hindra duktiga människor och hjälpa mindre duktiga.

Vid en anställning finns det ofta starka krafter som vill agera mot företagets intresse att vinstmaximera. Maktkamp och privatekonomiska intressen av att vänner och släktingar anställs är några. Det är risk att en personalassistent som enbart vill se till företagets vinstintresse snabbt manövreras ut till förmån för en som är mer känslig för vad de som bestämmer om anställningen vill personligen.

Gör dessa konflikter i personalassistenten roll att hon sällan eller aldrig handlar utifrån företagets intresse av vinstoptimering?

Lämna en kommentar

Filed under politik