Tag Archives: organisationspsykologi

Jantechefen tar skydd

Jantechefen tror eller vill låta det framstå som om han är allvetande, ofelbar och osårbar. Han vill inte bekräfta andra människors kompetens. Om han försöker samarbeta med dig berättar du saker han inte vet, ställer frågor han inte kan svara på och förklarar bristerna i hans resonemang. Detta tycker jantechefen är ytterligt obehagligt. Han är ju den som är allvetande, ofelbar och osårbar. Han är den som skall leda. Ingen annan skall kunna påverka honom. För att undvika dessa obehagliga situationer styr jantechefen samtalet stenhårt. Du får inte ställa några frågor. Om du ställer några svarar han inte eller skäller ut dig för att du avbryter honom. Om han låter dig prata tar han sedan ingen notis om vad du sagt. När han pratar sker det genom ordergivning.

Eftersom ni måste samarbeta om komplexa saker fungerar det inte med envägskommunikation. Det blir omöjligt för dig att göra någon nytta. Han anklagar dig för bristande produktivitet. Försöker du diskutera er relation låtsas han vara helt oförstående, anklagar dig för bristande samarbetsförmåga och säger upp dig.

Sökord: jante jantelagen en flykting korsar sitt spår aksel sandemose psykologi socialpsykologi sociologi social kognition kognition konkurrera konkurrens makt angripa angrepp maktkamp psykologiska spel grupp-psykologi gruppdynamik social hierarki makthierarki status arbetspsykologi organisationspsykologi chef ledare anställd underställd underordnad auktoritär mobba mobbing mobbare mobb förtryck grupproller sadism sadist förslag förbättringsförslag förändringsarbete motivation motivera motivationsfaktor engagemang engagerade och motiverade medarbetare hackman oldham job characteristics model uppsägning uppsägningar avsked silkessnöre godtyckliga uppsägningar revir

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Jantelagen och skrytsamhet

Det hävdas ibland att Jantelagen är avskaffad eftersom människor vågar skryta vitt och brett om sin egen duktighet. Jag menar att det i stället betyder att Jantelagen är stark, eftersom skrytsamheten innebär att den skrytsamme inom sig rabblar Jantelagen mot sin omgivning:

-Du skall inte tro att du kan något.

Och dess motsats:

-Jag är MINSANN den som vet bäst.

Eller sammanhängande:

-Jag är MINSANN den som vet bäst. Du skall inte tro att du kan något.

Ofta med fortsättningen:

Om du kan något jag inte kan är det något jag inte har nytta av att veta.

Det är bara så att meningen ”Jag är minsann den som vet bäst” utelämnas ur samtalet, medan resten framgår.

1 kommentar

Filed under politik

En gåta…

Vem är det som avviker i gruppen inköpare, personalman, försäljare ?

Svar: Personalmannen. Han sorterar bort personer av skäl som att de kan mer än som behövs för tjänsten, inte är mellan 25 och 30 år eller att de har utländskt efternamn, utan att ta reda på om de kan vara värda miljarder för företaget. Både säljaren och inköparen tar chansen att tjäna miljarder åt sitt företag.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Farligt ta in kvalificerade konsulter

En person tog in en mycket kvalificerad person som konsult i det företag han var VD i. Han var under en tid borta mycket från kontoret. När han kom tillbaka hade konsulten övertalat ägarna och kompanjonen om att konsulten skulle få VD-posten i stället. Den före detta VD’n blev arbetslös.

Det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att få en tjänst som underställd i en typ av verksamhet inom vilken man tidigare själv haft en chefstjänst. Normalt är man mindre försiktig med konsulter, eftersom man oftast kan bli av med dem väldigt lätt. Som exemplet visar kan man dock råka illa ut även av att ta in kvalificerade konsulter, om man inte kan hävda sig i maktspelet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

För duktig för att få jobb ?

De flesta i våra företag strävar efter ett bättre jobb. I ett företag finns ett antal tjänster med olika status. Förenklat kan men se dem som en kö av tjänster som de flesta strävar efter att komma uppåt i. Om man släpper in någon över sig i kön, så åker man själv ner ett snäpp, eller får sin befordran fördröjd. Detta kan ske via en anställning eller för att någon som är duktigare än man själv befordras förbi en.

En person inblandad i en anställning tänker i första hand på sig själv, i andra hand på företaget. Personligen vill han inte att någon annan än han själv skall anställas på en finare tjänst än hans egen. Han vill inte heller att någon som är så duktig att han så småningom kan få en finare tjänst än han själv då har anställs. I företagets intresse är oftast att den mest kvalificerade anställs. Det är oftast många inblandade i en anställningsprocess. I praktiken får en person oftast inte tjänsten om någon är emot.

Resultatet blir alltså att alla som är eller kan bli mer kvalificerade än någon av dem som är inblandade i anställningsprocessen sorteras bort. Bland övriga väljs någon av kandidaterna. Troligtvis någon som är söt, trevlig och hyfsat duktig, jämfört med de andra kvarvarande kandidaterna.

Undantaget från regeln är att någon har kontakter, och därför tvingas in av någon i makthierarkin.

En konsekvens av detta är att det är omöjligt för högkvalificerade personer att få jobb på andra sätt än genom kontakter. Gränsen verkar gå vid en ålder runt 40 år, lönenivåer runt 40 000 kr, flera högskoleutbildningar, tidigare höga eller fina tjänster eller eget företagande. När man närmar sig den osynliga gränsen blir det allt mindre sannolikt att man uppfyller alla de inblandades personliga krav vad gäller begränsningar i den sökandes kompetens. Jag har känt ett stort antal personer som är jätteduktiga och haft en god karriär tills de plötsligt nått den osynliga gränsen. En del kommer vidare genom kontakter, en del blir egna företagare, en del kan gå arbetslösa länge med de mest fantastiska kvalifikationer.

Om ni är kvalificerad och känner att detta är helt fel, om ni har kontrollerat med företagen ni sökt jobb på vad den person som fått tjänsten hade för kvalifikationer, och de oftast har sagt att de valde någon mer kvalificerad än ni är, om ni är övertygad om att det minsann är så höga kvalifikationskrav att det är väldigt svårt för er att få jobb av den orsaken, fundera i så fall på hur stor andel av de nyutbildade även från korta utbildningar som får jobb trots lågkonjunktur, och vilka kvalifikationer de har. Kanske informationen ni får förvrängs för att det inte skall synas att det är sina personliga mål personerna inblandade i anställningsprocessen sätter först, inte företagets.

Lämna en kommentar

Filed under politik

En interaktiv press

Vilken roll har pressen i vårt globala informationssamhälle ? Vilka tjänster skall de erbjuda ? Hur skall de få betalt ?

Jag vill köpa en ny tidning. En tidning som jag själv skriver, tillsammans med andra. Ett antal forum där jag själv kan delta. Diskutera ämnen av gemensamt intresse i e-postgrupper och chattar. Arbeta tillsammans med gemensamma dokument på webbplatser där alla forumdeltagare kan skriva. Publicera gemensamma resultat på forumets webbsida, den egentliga tidningen. Träffa andra forumdeltagare på möten de bjuder in till eller på möten tidningen organiserar.

Varför vill jag köpa denna tjänst som så uppenbart är gratis? Hela internet är full med chattar, e-postgrupper och och webbplatser där var och en fritt kan diskutera och publicera. Det finns ett föreningsliv med massor med människor som gratis erbjuder tjänsten att hantera forum och organisera möten.

Min erfarenhet är att det alltid finns människor som vill ta makten över och styra ett forum. De angriper alla som tycker annorlunda. De angriper alla som kan mer än dem om något. Alla tvingas upprepa deras etablerade sanningar. Det är väldigt svårt att hindra att någon tar makten och i väldigt hög utsträckning begränsar den fria diskussionen.

Dit där människor möts dras också människor som vill påverka dem. I ett politiskt parti infiltrerar politiska motståndare. De försöker hindra alla framsteg, bryta ner allt ledarskap. Skapa kaos. De försöker styra partiet åt andra håll. Få upp kandidater på valbar plats som sedan kommer att stödja det egna konkurrerande partiet. Ibland är dessa professionella lobbyister. Experter på att bli omtyckta och skaffa sig makt.

Min erfarenhet är att dessa faktorer tillsammans gör att ideellt organiserade forum nästan alltid fungerar dåligt eller inte alls. Jag upplever en trend mot olika typer av nätverk där deltagarna betalar för sitt deltagande.

Det blir också allt svårare att uppbringa personer som gratis ger andra tjänsten att organisera möten och forum. De som gör det blir ofta de som vill vinna privata fördelar eller som helt enkelt får betalt av någon motståndare.

Internet gör också att erfarenhetsutbyten globaliseras. I ett forum i världen diskuteras ett visst ämne. Därifrån organiseras möten på olika platser i världen. Därifrån organiseras lokala grupper som träffas fysiskt. Därifrån kommer resultat av diskussionen. Resultat som publiceras och distribueras som informationsprodukter och informationsinnehåll i fysiska produkter.

Jag ser alltså att pressen har en naturlig roll som organisatörer av fria diskussioner. Diskussioner som resulterar i information som ersätter det material som brukade utgöra en tidning. Detta möjliggör också för pressen att ta betalt för sina tjänster. Betalt för deltagande i organiserade forum. Betalt för deltagande i organiserade träffar. Redaktören blir en diskussionsledare och moderator. Han kan sammanställa diskussionsresultat och olika bidrag och ansvara för forumens publika resultat.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Jantekollegan och hjälp

Jantekollegan vill inte bekräfta sina arbetskamraters kompetens. När han behöver hjälp går han runt i korridoren och frågar alla som inte kan hjälpa honom. Dem som kan hjälpa honom undviker han att fråga. Om någon som kan hjälpa råkar få reda på problemet och ger sin hjälp avvisar Jantekollegan den överlägset. Ofta använder han sedan i största hemlighet den hjälp han fått, så att det inte skall bli känt att någon annan kunde något bättre än han. I extrema fall använder Jantekollegan inte någon hjälp och får sedan efter något år sluta för att det är alltför uppenbart att han inte producerar något.

Jantekollegorna är arga på alla som kan hjälpa dem och lägger en stor del av sin tid på att mobba ut dem. Oftast lyckas de. Om företaget måste ha något gjort tar man in konsulter.

1 kommentar

Filed under politik