Etikettarkiv: justitiepolitik

Utskottens öppna nätverk

Jag skulle vilja se en utvidgning av Sveriges Riksdag till varje medborgare med rösträtt som vill framföra en åsikt.

Jag föreslår en struktur av nätverk underordnad riksdagens utskott.

Ett nätverk består av medborgare som anmält sig. Till varje nätverk är knutet virtuella forum med webforum, maillistor, chattar, wiki och hemsida. Nätverket kan inbjuda till fysiska möten.

I nätverken hålls en strikt modererad öppen diskussion. Målsättningen är att de intressenter som vill delta skall kunna mötas i en saklig diskussion och komma fram till förslag som sedan kan behandlas på traditionellt sätt i den politiska processen.

I en senare utvidgning kan nätverken även fylla remissinstansernas funktion. Den politiska processen förändras så att en liten fråga behandlas i taget. Utskottet ställer en fråga i ett visst nätverk. Frågan diskuteras i nätverket och intressenterna ger sitt svar inom någon vecka.

Annonser

Lämna en kommentar

Under politik

Mänskliga rättigheter i Sverige

Sammanställning av svenska brister i uppfyllandet av FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

Artikel 1 ”All human beings are born free…”

Artikel 3 ”Everyone has the right to life…”

Artikel 4 ”No one shall be held in slavery…”

Artikel 5 ”No one shall be subjected to torture…”

Artikel 7 All are equal before the law…”

Artikel 8 ”Everyone has the right to an effective remedy…”

Artikel 10 ”Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing…”

Artikel 11.1 ”Everyone…has the right to be presumed innocent…”

Artikel 12 ”No one shall be subjected to arbitrary interference…”

Artikel 13.1 ”Everyone has the right to freedom of movement and residence…”

Artikel 17.1 ”Everyone has the right to own property…”

Artikel 17.2 ”No one shall be arbitrarily deprived of his property.”

Artikel 18 ”Everyone has the right to freedom of thought…”

Artikel 19 ”Everyone has the right to freedom of opinion…”

Artikel 21.1 ”Everyone has the right to take part in the government…”

Artikel 21.2 ”Everyone has the right of equal access to public service…”

Artikel 21.3 ”The will of the people shall be the basis of the authority…”

Artikel 23.1 ”Everyone has the right to work…”

Artikel 23.2 ”Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay…”

Artikel 23.3 ”Everyone who works has the right to just and favourable remuneration…”

Artikel 23.4 ”Everyone has the right to form and to join trade unions…”

Artikel 24 ”Everyone has the right to rest and leisure…”

Artikel 25.1 ”Everyone has the right to a standard of living…”

Artikel 25.2 ”Motherhood and childhood are entitled to special care…”

Artikel 26.1 ”Everyone has the right to education…”

Artikel 26.2 ”Education shall be directed to the full development of the…personality…”

Artikel 26.3 ”Parents have…right to choose…education…”

Artikel 27.2 ”Everyone has the right to the protection of the moral and material interests…”

Artikel 28 ”Everyone is entitled to a social and international order…”

Lämna en kommentar

Under politik

Barnpornografilagen. remissammanställning

Remissammanställning till SOU 2007:54 Barnet i focus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi.

Remissammanställning SOU 2007_54

SOU 2007:54 Barnet i focus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi.

Lämna en kommentar

Under politik

Valfrågor

Förslag till viktiga frågor att ställa till valarbetare i olika partier. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Barnpornografilagen

En beskrivning av barnpornografilagen som omfattar lagtexten, en analys av lagtextens betydelse, några exempel på vad som är olagligt och inte olagligt enligt lagen, några exempel på straffsatser, samt en sammanfattning. Läs mer

4 kommentarer

Under politik

Sexköpslagen

Sexköpslagen är en morallag som strävar efter att få människor att bete sig som moralen påbjuder. Läs mer

1 kommentar

Under politik