Tag Archives: partistrategi

En interaktiv press

Vilken roll har pressen i vårt globala informationssamhälle ? Vilka tjänster skall de erbjuda ? Hur skall de få betalt ?

Jag vill köpa en ny tidning. En tidning som jag själv skriver, tillsammans med andra. Ett antal forum där jag själv kan delta. Diskutera ämnen av gemensamt intresse i e-postgrupper och chattar. Arbeta tillsammans med gemensamma dokument på webbplatser där alla forumdeltagare kan skriva. Publicera gemensamma resultat på forumets webbsida, den egentliga tidningen. Träffa andra forumdeltagare på möten de bjuder in till eller på möten tidningen organiserar.

Varför vill jag köpa denna tjänst som så uppenbart är gratis? Hela internet är full med chattar, e-postgrupper och och webbplatser där var och en fritt kan diskutera och publicera. Det finns ett föreningsliv med massor med människor som gratis erbjuder tjänsten att hantera forum och organisera möten.

Min erfarenhet är att det alltid finns människor som vill ta makten över och styra ett forum. De angriper alla som tycker annorlunda. De angriper alla som kan mer än dem om något. Alla tvingas upprepa deras etablerade sanningar. Det är väldigt svårt att hindra att någon tar makten och i väldigt hög utsträckning begränsar den fria diskussionen.

Dit där människor möts dras också människor som vill påverka dem. I ett politiskt parti infiltrerar politiska motståndare. De försöker hindra alla framsteg, bryta ner allt ledarskap. Skapa kaos. De försöker styra partiet åt andra håll. Få upp kandidater på valbar plats som sedan kommer att stödja det egna konkurrerande partiet. Ibland är dessa professionella lobbyister. Experter på att bli omtyckta och skaffa sig makt.

Min erfarenhet är att dessa faktorer tillsammans gör att ideellt organiserade forum nästan alltid fungerar dåligt eller inte alls. Jag upplever en trend mot olika typer av nätverk där deltagarna betalar för sitt deltagande.

Det blir också allt svårare att uppbringa personer som gratis ger andra tjänsten att organisera möten och forum. De som gör det blir ofta de som vill vinna privata fördelar eller som helt enkelt får betalt av någon motståndare.

Internet gör också att erfarenhetsutbyten globaliseras. I ett forum i världen diskuteras ett visst ämne. Därifrån organiseras möten på olika platser i världen. Därifrån organiseras lokala grupper som träffas fysiskt. Därifrån kommer resultat av diskussionen. Resultat som publiceras och distribueras som informationsprodukter och informationsinnehåll i fysiska produkter.

Jag ser alltså att pressen har en naturlig roll som organisatörer av fria diskussioner. Diskussioner som resulterar i information som ersätter det material som brukade utgöra en tidning. Detta möjliggör också för pressen att ta betalt för sina tjänster. Betalt för deltagande i organiserade forum. Betalt för deltagande i organiserade träffar. Redaktören blir en diskussionsledare och moderator. Han kan sammanställa diskussionsresultat och olika bidrag och ansvara för forumens publika resultat.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Piratpartiet i en ny tid

Jag roar mig med att fundera på hur olika partier kan hitta sin plats i en ny svensk politisk situation. Hur de kan hitta sin politik för en ny tid.

Piratpartiet har sin grund i dynamiska, nyfikna människor. Föregångare som banar väg i en ny verklighet. Starka individualister men också duktiga nätverkare som är mer världsmedborgare än statsmedborgare. I global gemenskap kämpar de för gemensamma mål. Läs mer

1 kommentar

Filed under politik

Bankruttstrategin

Det verkar som om borgerligheten i Sverige har problem att samarbeta och komma fram till en gemensam politik. Konsekvensen har i alla år varit krav på lägre skatter och krav på bättre offentlig service. Alla borgerliga regeringar har fallit på grund av denna bankruttstrategi.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Politik för full sysselsättning

Förslag till politik för full sysselsättning att inkludera i Piratpartiets valmanifest. Läs mer

2 kommentarer

Filed under politik

Folkpartiet i en ny tid

Folkpartiet är ett frihetsparti. För allt fler människor fungerar det inte att inordna sig i vår vanliga statligt styrda tillvaro. En skola som är en meningslös förvaring tills man är uppåt 30. Trygghetssystem som fungerar som ett fängelse och låser in människor i inaktivitet. Sjukvård med långa köer, läkare som ställer slumpmässiga diagnoser och ger felaktiga behandlingar. En åldringsvård som inte fungerar för att man inte vet om de kommer. Läs mer

1 kommentar

Filed under politik

Socialdemokraterna i en ny tid

Ett försök att tolka vad som är grundläggande socialdemokratiska värderingar och hur människor med dessa värderingar vill se den grundlägggande samhällsstrukturen. Diskussion runt de största hoten mot socialdemokratin – maktlystnad och det socialistiska arvet. Ett förslag till organisation för att fortlöpande skapa modern politik utifrån socialdemokratiska värderingar. Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under politik

Centerpartiet i en ny tid

För en centerpartist är en verksamhet centralt. Att bevaka den, skydda den mot hot, ta vara på möjligheter och få den att växa. Måltiderna är krigsråd i en ständigt pågående kamp. Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under politik