Etikettarkiv: föreningsliv

En interaktiv press

Vilken roll har pressen i vårt globala informationssamhälle ? Vilka tjänster skall de erbjuda ? Hur skall de få betalt ?

Jag vill köpa en ny tidning. En tidning som jag själv skriver, tillsammans med andra. Ett antal forum där jag själv kan delta. Diskutera ämnen av gemensamt intresse i e-postgrupper och chattar. Arbeta tillsammans med gemensamma dokument på webbplatser där alla forumdeltagare kan skriva. Publicera gemensamma resultat på forumets webbsida, den egentliga tidningen. Träffa andra forumdeltagare på möten de bjuder in till eller på möten tidningen organiserar.

Varför vill jag köpa denna tjänst som så uppenbart är gratis? Hela internet är full med chattar, e-postgrupper och och webbplatser där var och en fritt kan diskutera och publicera. Det finns ett föreningsliv med massor med människor som gratis erbjuder tjänsten att hantera forum och organisera möten.

Min erfarenhet är att det alltid finns människor som vill ta makten över och styra ett forum. De angriper alla som tycker annorlunda. De angriper alla som kan mer än dem om något. Alla tvingas upprepa deras etablerade sanningar. Det är väldigt svårt att hindra att någon tar makten och i väldigt hög utsträckning begränsar den fria diskussionen.

Dit där människor möts dras också människor som vill påverka dem. I ett politiskt parti infiltrerar politiska motståndare. De försöker hindra alla framsteg, bryta ner allt ledarskap. Skapa kaos. De försöker styra partiet åt andra håll. Få upp kandidater på valbar plats som sedan kommer att stödja det egna konkurrerande partiet. Ibland är dessa professionella lobbyister. Experter på att bli omtyckta och skaffa sig makt.

Min erfarenhet är att dessa faktorer tillsammans gör att ideellt organiserade forum nästan alltid fungerar dåligt eller inte alls. Jag upplever en trend mot olika typer av nätverk där deltagarna betalar för sitt deltagande.

Det blir också allt svårare att uppbringa personer som gratis ger andra tjänsten att organisera möten och forum. De som gör det blir ofta de som vill vinna privata fördelar eller som helt enkelt får betalt av någon motståndare.

Internet gör också att erfarenhetsutbyten globaliseras. I ett forum i världen diskuteras ett visst ämne. Därifrån organiseras möten på olika platser i världen. Därifrån organiseras lokala grupper som träffas fysiskt. Därifrån kommer resultat av diskussionen. Resultat som publiceras och distribueras som informationsprodukter och informationsinnehåll i fysiska produkter.

Jag ser alltså att pressen har en naturlig roll som organisatörer av fria diskussioner. Diskussioner som resulterar i information som ersätter det material som brukade utgöra en tidning. Detta möjliggör också för pressen att ta betalt för sina tjänster. Betalt för deltagande i organiserade forum. Betalt för deltagande i organiserade träffar. Redaktören blir en diskussionsledare och moderator. Han kan sammanställa diskussionsresultat och olika bidrag och ansvara för forumens publika resultat.

Annonser

Lämna en kommentar

Under politik