Etikettarkiv: partipolitik

Den goda arbetslösheten som sänker och höjer lönerna

De två stora maktgrupperna i svensk politik, politikerna och facket, vill båda hålla uppe arbetslösheten, men av diametralt motsatta skäl. Ingen av grupperna når sitt mål genom den höga arbetslösheten.

Den officiella sanningen är att alla partier vill sänka arbetslösheten. Ändå gör inget parti något för att sänka arbetslösheten. När man pressar politikerna kommer sanningen fram – de anser att arbetslösheten behövs för att hålla nere lönerna och därmed inflationen. Men fackföreningarna, varför agerar inte de kraftfullt för sina arbetslösa medlemmar? Jo, fackföreningarna vill minska tillgången på arbetskraft för att hålla uppe lönerna. Vi har alltså två politiskt starka grupper som egentligen båda vill hålla uppe arbetslösheten och som båda säger att de vill sänka den. Det lustiga är ju nu att dessa grupper har diametralt motsatta mål med att upprätthålla en hög arbetslöshet. Politikerna vill hålla nere lönerna, fackföreningarna vill hålla dem uppe. Är samma arbetslöshet effektiv både för att hålla nere lönerna och för att hålla dem uppe ? Håller arbetslösheten uppe lönerna, håller den dem nere, eller påverkar den kanske inte ens lönerna?

Metoden för att hålla arbetslösheten uppe är ju den metod som historiskt skapades för att hålla uppe kollektivavtalen. Arbetslösa medlemmar skulle hindras att utbjuda sitt arbete under kollektivavtalen genom att erbjudas en solidarisk ersättning. Metoden har  sedan utvecklats till att man hindrar arbetslösa att ta jobb under kollektivavtalen utan att ge dem solidarisk ersättning. Den går alltså ut på att hindra arbetslösa att få jobb. De skall låsas in i arbetslöshet. Historiskt fanns det sedan en metod att via arbetsmarknadsutbildning och aktiv arbetsförmedling successivt släppa ut dem när arbetslösheten sjönk. Denna metod har avskaffats.

Hindren består i förbud för att studera, praktisera och starta eget. De skall inte kunna upprätthålla sin kompetens eller skaffa sig ny kompetens de kan få jobb på. De förtrycks så att de inte uppfattas som anställningsbara. Arbetsförmedlingen förmedlar inga jobb. Privat arbetsförmedling är förbjudet. Försök att förverkliga egna planer avbryts med meningslösa aktiviteter. Med mera.

Då kan man fråga sig om arbetslösa som inte i praktiken kan konkurrera om de lediga jobben ändå håller nere lönerna. Det gör de ju inte. Endast de som förhandlar om lön med arbetsgivaren påverkar ju lönen. Inte de som inte anses anställningsbara.

Håller systemet då uppe lönerna? Med en flytande valuta hålls inflationen konstant. Det innebär en real löneutveckling som följer produktivitetsutvecklingen. Systemet håller alltså inte heller uppe lönerna.

Annonser

Lämna en kommentar

Under politik

En interaktiv press

Vilken roll har pressen i vårt globala informationssamhälle ? Vilka tjänster skall de erbjuda ? Hur skall de få betalt ?

Jag vill köpa en ny tidning. En tidning som jag själv skriver, tillsammans med andra. Ett antal forum där jag själv kan delta. Diskutera ämnen av gemensamt intresse i e-postgrupper och chattar. Arbeta tillsammans med gemensamma dokument på webbplatser där alla forumdeltagare kan skriva. Publicera gemensamma resultat på forumets webbsida, den egentliga tidningen. Träffa andra forumdeltagare på möten de bjuder in till eller på möten tidningen organiserar.

Varför vill jag köpa denna tjänst som så uppenbart är gratis? Hela internet är full med chattar, e-postgrupper och och webbplatser där var och en fritt kan diskutera och publicera. Det finns ett föreningsliv med massor med människor som gratis erbjuder tjänsten att hantera forum och organisera möten.

Min erfarenhet är att det alltid finns människor som vill ta makten över och styra ett forum. De angriper alla som tycker annorlunda. De angriper alla som kan mer än dem om något. Alla tvingas upprepa deras etablerade sanningar. Det är väldigt svårt att hindra att någon tar makten och i väldigt hög utsträckning begränsar den fria diskussionen.

Dit där människor möts dras också människor som vill påverka dem. I ett politiskt parti infiltrerar politiska motståndare. De försöker hindra alla framsteg, bryta ner allt ledarskap. Skapa kaos. De försöker styra partiet åt andra håll. Få upp kandidater på valbar plats som sedan kommer att stödja det egna konkurrerande partiet. Ibland är dessa professionella lobbyister. Experter på att bli omtyckta och skaffa sig makt.

Min erfarenhet är att dessa faktorer tillsammans gör att ideellt organiserade forum nästan alltid fungerar dåligt eller inte alls. Jag upplever en trend mot olika typer av nätverk där deltagarna betalar för sitt deltagande.

Det blir också allt svårare att uppbringa personer som gratis ger andra tjänsten att organisera möten och forum. De som gör det blir ofta de som vill vinna privata fördelar eller som helt enkelt får betalt av någon motståndare.

Internet gör också att erfarenhetsutbyten globaliseras. I ett forum i världen diskuteras ett visst ämne. Därifrån organiseras möten på olika platser i världen. Därifrån organiseras lokala grupper som träffas fysiskt. Därifrån kommer resultat av diskussionen. Resultat som publiceras och distribueras som informationsprodukter och informationsinnehåll i fysiska produkter.

Jag ser alltså att pressen har en naturlig roll som organisatörer av fria diskussioner. Diskussioner som resulterar i information som ersätter det material som brukade utgöra en tidning. Detta möjliggör också för pressen att ta betalt för sina tjänster. Betalt för deltagande i organiserade forum. Betalt för deltagande i organiserade träffar. Redaktören blir en diskussionsledare och moderator. Han kan sammanställa diskussionsresultat och olika bidrag och ansvara för forumens publika resultat.

Lämna en kommentar

Under politik

Arbetslöshetsförsäkringens flyttkrav och mänskliga rättigheter

I dagens tillämpning av Arbetslöshetsförsäkringen ställs krav på den arbetslöse att han skall ta arbete han erbjudits även om detta är på en annan ort än där han bor. Detta leder till flytt från familj, släkt och vänner och ofta en situation av socialt utanförskap som försämrar livskvalitén och skapar en svår situation vid eventuell ny arbetslöshet. Här analyseras hur detta flyttkrav relateras till mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 13.

  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

Som vi kan se skall varje medborgare enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13, själv ha rätt att bestämma var han skall bo. Lagen får inte begränsa någons rätt att välja plats för sitt boende. I det fall det praktiskt sett krävs bostadsbyte för att ta ett arbete på annan ort är alltså flyttkravet ett brott mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13. Se Everyone has the right to freedom of movement…(Jämförelse FN, Europarådet).

UN Article 16.

  • The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

I det fall en person tvingas arbeta långt ifrån sin familj eller flytta från denna är det frågan om familjen har skyddats på det sätt som avses i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 16, punkt 3. Det är förstås också frågan om familj enligt FNs deklaration betyder den kärnfamilj vi normalt avser i Sverige, eller den storfamilj som är vanlig i världen i övrigt. Avses storfamilj är flyttkravet ett flagrant brott mot familjeskyddet. Se Men and women…have the right to marry…(Jämförelse FN, Europarådet).

Lämna en kommentar

Under politik

Piratpartiet i en ny tid

Jag roar mig med att fundera på hur olika partier kan hitta sin plats i en ny svensk politisk situation. Hur de kan hitta sin politik för en ny tid.

Piratpartiet har sin grund i dynamiska, nyfikna människor. Föregångare som banar väg i en ny verklighet. Starka individualister men också duktiga nätverkare som är mer världsmedborgare än statsmedborgare. I global gemenskap kämpar de för gemensamma mål. Läs mer

1 kommentar

Under politik

Valet 2010

Några ödesfrågor som borde ha diskuterats i valrörelsen år 2010 och föreslagna lösningar på dessa. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Bankruttstrategin

Det verkar som om borgerligheten i Sverige har problem att samarbeta och komma fram till en gemensam politik. Konsekvensen har i alla år varit krav på lägre skatter och krav på bättre offentlig service. Alla borgerliga regeringar har fallit på grund av denna bankruttstrategi.

Lämna en kommentar

Under politik

Valfrågor

Förslag till viktiga frågor att ställa till valarbetare i olika partier. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik