Tag Archives: politik

Arbetslösheten i Sverige 1969 till 2008

SwedishRateOfUnemployment

Annonser

Lämna en kommentar

2015-11-15 · 17:02

Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*

Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*. En mindre demonstration gick från Medborgarplatsen till Mynttorget, annars var allt som vanligt. Punktmarkering av syriska Assadmotståndare med 120 kilo svensk polisman per 60 kilo Assadmotståndare hindrade ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen och upprätthöll ordningen i Stockholm denna vackra sensommarkväll.

Medborgarplatsen fylldes igår vid 17-tiden med demonstranter mot Barack Obama. Mest framträdande grupper var syriska Assadanhängare, syriska Assadmotståndare och Piratpartiet. Många mindre grupper deltog, främst på vänsterkanten.

Piratpartiet stod nära trappan på Medborgarhuset. Någon höll tal.

Mitt på medborgarplatsen stod en stor grupp syriska Assadanhängare. De ropade slagord, viftade med flaggor och visade porträtt på Bashar al-Assad. De föreföll vara vanliga medborgare i fredlig demonstration. De var dock ganska upphetsade.

Mellan Götgatan och gruppen Assadanhängare stod en grupp Assadmotståndare. Det var en grupp på runt 30 unga män, omgivna av en del kvinnor och några smågrupper. De unga männen verkade väldigt aggressiva. En polislinje hindrade dem att angripa Assadanhängarna och starta ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen. Polisen punktmarkerade dem med en 120 kilo tung polisman per 60 kilo tung Assadmotståndare.

Olika vänstergrupper var utspridda över torget, liksom flanörer och en påtaglig mängd journalister.

Jag såg inget av riksdagspartierna. Demonstrerade  varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna?  Vad har hänt med kampen mot USA-imperialismen efter Olof Palme?

Det formades ett demonstrationståg om cirka 2000 personer. En ansenlig mängd som sakta gick nedför Götgatan. Ungefär hälften var Assadanhängare. På Götgatan var det märkbart trångt.

Demonstrationen fortsatte till Mynttorget, men jag åkte till Sergels torg och Kungsträdgården. Där var allt som vanligt, lite människor, ingen speciell aktivitet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Utskottens öppna nätverk

Jag skulle vilja se en utvidgning av Sveriges Riksdag till varje medborgare med rösträtt som vill framföra en åsikt.

Jag föreslår en struktur av nätverk underordnad riksdagens utskott.

Ett nätverk består av medborgare som anmält sig. Till varje nätverk är knutet virtuella forum med webforum, maillistor, chattar, wiki och hemsida. Nätverket kan inbjuda till fysiska möten.

I nätverken hålls en strikt modererad öppen diskussion. Målsättningen är att de intressenter som vill delta skall kunna mötas i en saklig diskussion och komma fram till förslag som sedan kan behandlas på traditionellt sätt i den politiska processen.

I en senare utvidgning kan nätverken även fylla remissinstansernas funktion. Den politiska processen förändras så att en liten fråga behandlas i taget. Utskottet ställer en fråga i ett visst nätverk. Frågan diskuteras i nätverket och intressenterna ger sitt svar inom någon vecka.

Lämna en kommentar

Filed under politik

En gåta…

Vem är det som avviker i gruppen inköpare, personalman, försäljare ?

Svar: Personalmannen. Han sorterar bort personer av skäl som att de kan mer än som behövs för tjänsten, inte är mellan 25 och 30 år eller att de har utländskt efternamn, utan att ta reda på om de kan vara värda miljarder för företaget. Både säljaren och inköparen tar chansen att tjäna miljarder åt sitt företag.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Farligt ta in kvalificerade konsulter

En person tog in en mycket kvalificerad person som konsult i det företag han var VD i. Han var under en tid borta mycket från kontoret. När han kom tillbaka hade konsulten övertalat ägarna och kompanjonen om att konsulten skulle få VD-posten i stället. Den före detta VD’n blev arbetslös.

Det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att få en tjänst som underställd i en typ av verksamhet inom vilken man tidigare själv haft en chefstjänst. Normalt är man mindre försiktig med konsulter, eftersom man oftast kan bli av med dem väldigt lätt. Som exemplet visar kan man dock råka illa ut även av att ta in kvalificerade konsulter, om man inte kan hävda sig i maktspelet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

För duktig för att få jobb ?

De flesta i våra företag strävar efter ett bättre jobb. I ett företag finns ett antal tjänster med olika status. Förenklat kan men se dem som en kö av tjänster som de flesta strävar efter att komma uppåt i. Om man släpper in någon över sig i kön, så åker man själv ner ett snäpp, eller får sin befordran fördröjd. Detta kan ske via en anställning eller för att någon som är duktigare än man själv befordras förbi en.

En person inblandad i en anställning tänker i första hand på sig själv, i andra hand på företaget. Personligen vill han inte att någon annan än han själv skall anställas på en finare tjänst än hans egen. Han vill inte heller att någon som är så duktig att han så småningom kan få en finare tjänst än han själv då har anställs. I företagets intresse är oftast att den mest kvalificerade anställs. Det är oftast många inblandade i en anställningsprocess. I praktiken får en person oftast inte tjänsten om någon är emot.

Resultatet blir alltså att alla som är eller kan bli mer kvalificerade än någon av dem som är inblandade i anställningsprocessen sorteras bort. Bland övriga väljs någon av kandidaterna. Troligtvis någon som är söt, trevlig och hyfsat duktig, jämfört med de andra kvarvarande kandidaterna.

Undantaget från regeln är att någon har kontakter, och därför tvingas in av någon i makthierarkin.

En konsekvens av detta är att det är omöjligt för högkvalificerade personer att få jobb på andra sätt än genom kontakter. Gränsen verkar gå vid en ålder runt 40 år, lönenivåer runt 40 000 kr, flera högskoleutbildningar, tidigare höga eller fina tjänster eller eget företagande. När man närmar sig den osynliga gränsen blir det allt mindre sannolikt att man uppfyller alla de inblandades personliga krav vad gäller begränsningar i den sökandes kompetens. Jag har känt ett stort antal personer som är jätteduktiga och haft en god karriär tills de plötsligt nått den osynliga gränsen. En del kommer vidare genom kontakter, en del blir egna företagare, en del kan gå arbetslösa länge med de mest fantastiska kvalifikationer.

Om ni är kvalificerad och känner att detta är helt fel, om ni har kontrollerat med företagen ni sökt jobb på vad den person som fått tjänsten hade för kvalifikationer, och de oftast har sagt att de valde någon mer kvalificerad än ni är, om ni är övertygad om att det minsann är så höga kvalifikationskrav att det är väldigt svårt för er att få jobb av den orsaken, fundera i så fall på hur stor andel av de nyutbildade även från korta utbildningar som får jobb trots lågkonjunktur, och vilka kvalifikationer de har. Kanske informationen ni får förvrängs för att det inte skall synas att det är sina personliga mål personerna inblandade i anställningsprocessen sätter först, inte företagets.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Den goda arbetslösheten som sänker och höjer lönerna

De två stora maktgrupperna i svensk politik, politikerna och facket, vill båda hålla uppe arbetslösheten, men av diametralt motsatta skäl. Ingen av grupperna når sitt mål genom den höga arbetslösheten.

Den officiella sanningen är att alla partier vill sänka arbetslösheten. Ändå gör inget parti något för att sänka arbetslösheten. När man pressar politikerna kommer sanningen fram – de anser att arbetslösheten behövs för att hålla nere lönerna och därmed inflationen. Men fackföreningarna, varför agerar inte de kraftfullt för sina arbetslösa medlemmar? Jo, fackföreningarna vill minska tillgången på arbetskraft för att hålla uppe lönerna. Vi har alltså två politiskt starka grupper som egentligen båda vill hålla uppe arbetslösheten och som båda säger att de vill sänka den. Det lustiga är ju nu att dessa grupper har diametralt motsatta mål med att upprätthålla en hög arbetslöshet. Politikerna vill hålla nere lönerna, fackföreningarna vill hålla dem uppe. Är samma arbetslöshet effektiv både för att hålla nere lönerna och för att hålla dem uppe ? Håller arbetslösheten uppe lönerna, håller den dem nere, eller påverkar den kanske inte ens lönerna?

Metoden för att hålla arbetslösheten uppe är ju den metod som historiskt skapades för att hålla uppe kollektivavtalen. Arbetslösa medlemmar skulle hindras att utbjuda sitt arbete under kollektivavtalen genom att erbjudas en solidarisk ersättning. Metoden har  sedan utvecklats till att man hindrar arbetslösa att ta jobb under kollektivavtalen utan att ge dem solidarisk ersättning. Den går alltså ut på att hindra arbetslösa att få jobb. De skall låsas in i arbetslöshet. Historiskt fanns det sedan en metod att via arbetsmarknadsutbildning och aktiv arbetsförmedling successivt släppa ut dem när arbetslösheten sjönk. Denna metod har avskaffats.

Hindren består i förbud för att studera, praktisera och starta eget. De skall inte kunna upprätthålla sin kompetens eller skaffa sig ny kompetens de kan få jobb på. De förtrycks så att de inte uppfattas som anställningsbara. Arbetsförmedlingen förmedlar inga jobb. Privat arbetsförmedling är förbjudet. Försök att förverkliga egna planer avbryts med meningslösa aktiviteter. Med mera.

Då kan man fråga sig om arbetslösa som inte i praktiken kan konkurrera om de lediga jobben ändå håller nere lönerna. Det gör de ju inte. Endast de som förhandlar om lön med arbetsgivaren påverkar ju lönen. Inte de som inte anses anställningsbara.

Håller systemet då uppe lönerna? Med en flytande valuta hålls inflationen konstant. Det innebär en real löneutveckling som följer produktivitetsutvecklingen. Systemet håller alltså inte heller uppe lönerna.

Lämna en kommentar

Filed under politik