Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*

Stockholm mötte Obama med ett *gäsp*. En mindre demonstration gick från Medborgarplatsen till Mynttorget, annars var allt som vanligt. Punktmarkering av syriska Assadmotståndare med 120 kilo svensk polisman per 60 kilo Assadmotståndare hindrade ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen och upprätthöll ordningen i Stockholm denna vackra sensommarkväll.

Medborgarplatsen fylldes igår vid 17-tiden med demonstranter mot Barack Obama. Mest framträdande grupper var syriska Assadanhängare, syriska Assadmotståndare och Piratpartiet. Många mindre grupper deltog, främst på vänsterkanten.

Piratpartiet stod nära trappan på Medborgarhuset. Någon höll tal.

Mitt på medborgarplatsen stod en stor grupp syriska Assadanhängare. De ropade slagord, viftade med flaggor och visade porträtt på Bashar al-Assad. De föreföll vara vanliga medborgare i fredlig demonstration. De var dock ganska upphetsade.

Mellan Götgatan och gruppen Assadanhängare stod en grupp Assadmotståndare. Det var en grupp på runt 30 unga män, omgivna av en del kvinnor och några smågrupper. De unga männen verkade väldigt aggressiva. En polislinje hindrade dem att angripa Assadanhängarna och starta ett syriskt inbördeskrig på Medborgarplatsen. Polisen punktmarkerade dem med en 120 kilo tung polisman per 60 kilo tung Assadmotståndare.

Olika vänstergrupper var utspridda över torget, liksom flanörer och en påtaglig mängd journalister.

Jag såg inget av riksdagspartierna. Demonstrerade  varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna?  Vad har hänt med kampen mot USA-imperialismen efter Olof Palme?

Det formades ett demonstrationståg om cirka 2000 personer. En ansenlig mängd som sakta gick nedför Götgatan. Ungefär hälften var Assadanhängare. På Götgatan var det märkbart trångt.

Demonstrationen fortsatte till Mynttorget, men jag åkte till Sergels torg och Kungsträdgården. Där var allt som vanligt, lite människor, ingen speciell aktivitet.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Denna dam är ingen dam…

Embe_07

Embe_05

..hon är en animation från Second Life, en animerad värld på Internet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Manifest för agil undervisning

Detta är ett försök att genom samarbete i Sverige skapa ett agilt manifest för undervisning.  Jag börjar med ett förslag som jag förändrar beroende på vad diskussionen i form av kommentarer leder till. Ni är välkomna att kommentera.

Originalet till texten finns här. Det engelska originalet finns här.

Min utgångspunkt är att eleven befinner sig på en riktig arbetsplats där han kan demonstrera sina färdigheter på riktiga arbetsuppgifter. Kunden är den som mottar resultatet av elevens arbete. Läraren är en pedagog och expert på hur arbetet skall genomföras som ger eleven stöd. Elever, lärare och  kunder arbetar tillsammans i undervisningsgrupper. Vid demonstration av färdigheter är eleven en del i arbetsplatsens arbetsorganisation.

För varje elev organiseras en vägledningsgrupp med vars hjälp eleven successivt planerar och omplanerar sin väg genom utbildningen och livet.

Manifest för Agil undervisning

Vi finner bättre sätt att undervisa genom att undervisa själva och hjälpa andra att undervisa.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Elever, lärare och kunder i samverkan
framför undervisningsmetodik och undervisningshjälpmedel.
Demonstrerade färdigheter framför provresultat och betyg.
Samarbete med elever och kunder framför förhandling med dem.
Anpassning till förändring framför att följa läroplan och undervisningsplaner.
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Principer bakom det agila manifestet

Vi följer dessa principer:

Vår högsta prioritet är att hjälpa eleverna att tillfredsställa sina behov av bekräftelse, uppskattning och utveckling genom att bekräfta dem, visa dem uppskattning och stödja deras utveckling av värdefulla förmågor, kunskaper,  färdigheter och erfarenheter.

Välkomna att elever förändrar sina mål, även under en pågående utbildning. Agila metoder utnyttjar förändring till elevens konkurrensfördel.

Ge eleven möjligheter att ofta demonstrera nya färdigheter, ju oftare desto bättre.

Elever, lärare och kunder måste arbeta tillsammans dagligen under hela utbildningen.

Bygg utbildningen kring eleverna. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de kommer att utvecklas i den takt som är möjlig för dem.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både inom arbetsorganisationen och inom utbildningsgruppen.

Demonstrerade färdigheter är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet. Finansiärer, elever, utbildare och kunder skall kunna hålla jämn utbildningstakt under obegränsad tid.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig demonstration av färdigheter  stärker förmågan att framgångsrikt genomföra nya uppgifter.

Enkelhet – konsten att maximera mängden inlärning som inte behöver göras – är grundläggande.

Eleverna utvecklas snabbast i självorganiserande arbets- och utbildningsgrupper.

Med jämna mellanrum reflekterar utbildningsgruppen över hur den kan bli mer effektiv och justerar sitt beteende därefter.

Vid behov och minst 2 gånger per termin träffas vägledningsgruppen för att följa upp och sätta utbildningsmål för den närmaste framtiden.

6 kommentarer

Filed under politik

Utskottens öppna nätverk

Jag skulle vilja se en utvidgning av Sveriges Riksdag till varje medborgare med rösträtt som vill framföra en åsikt.

Jag föreslår en struktur av nätverk underordnad riksdagens utskott.

Ett nätverk består av medborgare som anmält sig. Till varje nätverk är knutet virtuella forum med webforum, maillistor, chattar, wiki och hemsida. Nätverket kan inbjuda till fysiska möten.

I nätverken hålls en strikt modererad öppen diskussion. Målsättningen är att de intressenter som vill delta skall kunna mötas i en saklig diskussion och komma fram till förslag som sedan kan behandlas på traditionellt sätt i den politiska processen.

I en senare utvidgning kan nätverken även fylla remissinstansernas funktion. Den politiska processen förändras så att en liten fråga behandlas i taget. Utskottet ställer en fråga i ett visst nätverk. Frågan diskuteras i nätverket och intressenterna ger sitt svar inom någon vecka.

Lämna en kommentar

Filed under politik

En gåta…

Vem är det som avviker i gruppen inköpare, personalman, försäljare ?

Svar: Personalmannen. Han sorterar bort personer av skäl som att de kan mer än som behövs för tjänsten, inte är mellan 25 och 30 år eller att de har utländskt efternamn, utan att ta reda på om de kan vara värda miljarder för företaget. Både säljaren och inköparen tar chansen att tjäna miljarder åt sitt företag.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Farligt ta in kvalificerade konsulter

En person tog in en mycket kvalificerad person som konsult i det företag han var VD i. Han var under en tid borta mycket från kontoret. När han kom tillbaka hade konsulten övertalat ägarna och kompanjonen om att konsulten skulle få VD-posten i stället. Den före detta VD’n blev arbetslös.

Det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att få en tjänst som underställd i en typ av verksamhet inom vilken man tidigare själv haft en chefstjänst. Normalt är man mindre försiktig med konsulter, eftersom man oftast kan bli av med dem väldigt lätt. Som exemplet visar kan man dock råka illa ut även av att ta in kvalificerade konsulter, om man inte kan hävda sig i maktspelet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

För duktig för att få jobb ?

De flesta i våra företag strävar efter ett bättre jobb. I ett företag finns ett antal tjänster med olika status. Förenklat kan men se dem som en kö av tjänster som de flesta strävar efter att komma uppåt i. Om man släpper in någon över sig i kön, så åker man själv ner ett snäpp, eller får sin befordran fördröjd. Detta kan ske via en anställning eller för att någon som är duktigare än man själv befordras förbi en.

En person inblandad i en anställning tänker i första hand på sig själv, i andra hand på företaget. Personligen vill han inte att någon annan än han själv skall anställas på en finare tjänst än hans egen. Han vill inte heller att någon som är så duktig att han så småningom kan få en finare tjänst än han själv då har anställs. I företagets intresse är oftast att den mest kvalificerade anställs. Det är oftast många inblandade i en anställningsprocess. I praktiken får en person oftast inte tjänsten om någon är emot.

Resultatet blir alltså att alla som är eller kan bli mer kvalificerade än någon av dem som är inblandade i anställningsprocessen sorteras bort. Bland övriga väljs någon av kandidaterna. Troligtvis någon som är söt, trevlig och hyfsat duktig, jämfört med de andra kvarvarande kandidaterna.

Undantaget från regeln är att någon har kontakter, och därför tvingas in av någon i makthierarkin.

En konsekvens av detta är att det är omöjligt för högkvalificerade personer att få jobb på andra sätt än genom kontakter. Gränsen verkar gå vid en ålder runt 40 år, lönenivåer runt 40 000 kr, flera högskoleutbildningar, tidigare höga eller fina tjänster eller eget företagande. När man närmar sig den osynliga gränsen blir det allt mindre sannolikt att man uppfyller alla de inblandades personliga krav vad gäller begränsningar i den sökandes kompetens. Jag har känt ett stort antal personer som är jätteduktiga och haft en god karriär tills de plötsligt nått den osynliga gränsen. En del kommer vidare genom kontakter, en del blir egna företagare, en del kan gå arbetslösa länge med de mest fantastiska kvalifikationer.

Om ni är kvalificerad och känner att detta är helt fel, om ni har kontrollerat med företagen ni sökt jobb på vad den person som fått tjänsten hade för kvalifikationer, och de oftast har sagt att de valde någon mer kvalificerad än ni är, om ni är övertygad om att det minsann är så höga kvalifikationskrav att det är väldigt svårt för er att få jobb av den orsaken, fundera i så fall på hur stor andel av de nyutbildade även från korta utbildningar som får jobb trots lågkonjunktur, och vilka kvalifikationer de har. Kanske informationen ni får förvrängs för att det inte skall synas att det är sina personliga mål personerna inblandade i anställningsprocessen sätter först, inte företagets.

Lämna en kommentar

Filed under politik