Tag Archives: nationalekonomi

Arbetslösheten i Sverige 1969 till 2008

SwedishRateOfUnemployment

Annonser

Lämna en kommentar

2015-11-15 · 17:02

Den goda arbetslösheten som sänker och höjer lönerna

De två stora maktgrupperna i svensk politik, politikerna och facket, vill båda hålla uppe arbetslösheten, men av diametralt motsatta skäl. Ingen av grupperna når sitt mål genom den höga arbetslösheten.

Den officiella sanningen är att alla partier vill sänka arbetslösheten. Ändå gör inget parti något för att sänka arbetslösheten. När man pressar politikerna kommer sanningen fram – de anser att arbetslösheten behövs för att hålla nere lönerna och därmed inflationen. Men fackföreningarna, varför agerar inte de kraftfullt för sina arbetslösa medlemmar? Jo, fackföreningarna vill minska tillgången på arbetskraft för att hålla uppe lönerna. Vi har alltså två politiskt starka grupper som egentligen båda vill hålla uppe arbetslösheten och som båda säger att de vill sänka den. Det lustiga är ju nu att dessa grupper har diametralt motsatta mål med att upprätthålla en hög arbetslöshet. Politikerna vill hålla nere lönerna, fackföreningarna vill hålla dem uppe. Är samma arbetslöshet effektiv både för att hålla nere lönerna och för att hålla dem uppe ? Håller arbetslösheten uppe lönerna, håller den dem nere, eller påverkar den kanske inte ens lönerna?

Metoden för att hålla arbetslösheten uppe är ju den metod som historiskt skapades för att hålla uppe kollektivavtalen. Arbetslösa medlemmar skulle hindras att utbjuda sitt arbete under kollektivavtalen genom att erbjudas en solidarisk ersättning. Metoden har  sedan utvecklats till att man hindrar arbetslösa att ta jobb under kollektivavtalen utan att ge dem solidarisk ersättning. Den går alltså ut på att hindra arbetslösa att få jobb. De skall låsas in i arbetslöshet. Historiskt fanns det sedan en metod att via arbetsmarknadsutbildning och aktiv arbetsförmedling successivt släppa ut dem när arbetslösheten sjönk. Denna metod har avskaffats.

Hindren består i förbud för att studera, praktisera och starta eget. De skall inte kunna upprätthålla sin kompetens eller skaffa sig ny kompetens de kan få jobb på. De förtrycks så att de inte uppfattas som anställningsbara. Arbetsförmedlingen förmedlar inga jobb. Privat arbetsförmedling är förbjudet. Försök att förverkliga egna planer avbryts med meningslösa aktiviteter. Med mera.

Då kan man fråga sig om arbetslösa som inte i praktiken kan konkurrera om de lediga jobben ändå håller nere lönerna. Det gör de ju inte. Endast de som förhandlar om lön med arbetsgivaren påverkar ju lönen. Inte de som inte anses anställningsbara.

Håller systemet då uppe lönerna? Med en flytande valuta hålls inflationen konstant. Det innebär en real löneutveckling som följer produktivitetsutvecklingen. Systemet håller alltså inte heller uppe lönerna.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Arbetslöshetsproblematiken

Funderingar runt orsaker till arbetslösheten i Sverige.

Jag tror att vi i Sverige har en stor och ökande strukturarbetslöshet, att många människor inte har en aktuell yrkesutbildning de kan få jobb på. Jag tror att problemet löses genom möjligheter att skaffa sig nya yrkesutbildningar under livet, samt genom förbättrade möjligheter att utbilda sig till något som verkligen ger jobb.

Jag tror att vi i Sverige fortfarande har viss trögrörlighet i lönerna som gör att arbetslösheten kan öka i onödan vid tillfälligt minskad efterfrågan i en bransch. Jag tror också att olika typer av minimilöner skapar arbetslöshet hos en begränsad grupp lågutbildade eller lågpresterande.

Jag tror att vi i Sverige sannolikt har en dåligt fungerande arbetsmarknad vad gäller förmågan att matcha kompetens med lediga arbeten, beroende på att vi saknar forskning inom rekrytering och att våra utbildningar inom området därför är eländiga. Många rekryterare är dessutom outbildade och påfallande inkompetenta. Arbetsförmedlingen förmedlar en liten andel av jobben och att sälja arbetsförmedlingstjänster till privatpersoner är förbjudet.

Jag tror att vi i Sverige har en Jantelagsproblematik. De människor som har makten att bestämma vilka som skall anställas anstränger sig för att anställa personer som är tillräckligt dåliga för att aldrig kunna konkurrera med dem själva eller gå om dem i karriären, kanske skall de dessutom inte ens våga kritisera. Duktiga personer, i huvudsak definierade som människor över 40, får svårt att få jobb.

Jag tror att vi i Sverige har utbredda fördomar om psykiatriska diagnoser och vad de innebär för arbetsförmågan. Samtidigt är psykiatriska diagnoser personer fått nästan alltid kända av deras omgivning eftersom de inte hemlighålls i skolorna. Vi har en ökad mängd psykatriska diagnoser, ofta för tillstånd vi knapps vet vad det är. En stor mängd människor har luddiga psykiatriska diagnoser och jag tror de har svårt att få jobb, oftast helt i onödan.

Jag upplever att flera regeringar i Sverige har gett arbetslösa skulden för arbetslösheten eftersom de själva inte vill erkänna sitt ansvar. Denna syndabocksprocess har gjort många arga på de arbetslösa. De anses antingen vara odugliga, eller arbetsovilliga. Denna skuldbelastning gör att det är i stort sett omöjligt för dem att få jobb, oavsett kvalifikationer och förmåga. De trakasseras dessutom så mycket i samhället att de får en livssistuation som gör att de ofta snabbt bryts ner.

Jag tror att vi i Sverige på många arbetsplatser har en eländig psykosocial arbetsmiljö med fri mobbing och en dålig flexibilitet i val av arbetstid och arbetstakt som gör att många i onödan är sjukskrivna för att de inte klarar de krav som ställs.

Jag upplever också att de unga är väldigt duktiga och vältränade mobbare. En fråga jag funderar på är om detta är en bidragande orsak till den upplevda åldersdiskrimineringen. Kan de äldre, vana vid vänligt samarbete med sin omgivning, inte hävda sig när ungdomarna slår sig ihop i mobbande gäng och roar sig med att mobba ut alla över dem på statusstegen? Se Flugornas herre-experimentet och Stridsenheten.

1 kommentar

Filed under politik

Mänskliga rättigheter – jämförelse mellan FNs deklaration och Europakonventionen

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Nedan följer en sammanställning av jämförelser mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, tillsammans med information om sådant i FNs deklaration om mänskliga rättigheter som helt saknas i Europakonventionen.

Viss information som kompletterar Europakonventionen finns i tilläggsprotokoll. Se nedan. Tilläggsprotokoll som inte berör fundamentala mänskliga rättigheter har utelämnats. Dessa handlar främst om domstolen och domstolförfarandet.

  • Skydd för egendom, rätt till utbildning och rätt till fria val definieras i protokoll 1.
  • Skydd mot dödsstraff definieras i protokoll 6 och protokoll 13.
  • Regler för utvisning, rätt till överklagande, kompensation för felaktiga domslut, rätten att inte åtalas och dömas två gånger för samma brott samt jämlikhet mellan makar definieras i protokoll 7.
  • Skydd mot diskriminering definieras i protokoll 12.

De flesta rättigheter får begränsas vid krig eller nationell nödsituation enligt Europakonventionens artikel 15.

FN  Europakonventionen
All human beeings are born free…  SAKNAS
 …entitled to…rights and freedoms…  
…right to life…  
…held in slavery…  
…subjected to torture…  
…right to recognition…  
…equal before the law…  
…right to an effective remedy…  
…arbitrary arrest…  
…entitled…to a fair and public hearing…  
…right to be presumed innocent until proved guilty…  
…interference with…privacy…  
…right to freedom of movement…  SAKNAS
…right to seek…asylum…  SAKNAS
…right to a nationality…  SAKNAS
…right to marry…  
…right to own property…  
…right to freedom of thought…  
…right to freedom of opinion…  
…right to freedom of…assembly…  
…right to take part in the government…  
…right to social security…  SAKNAS
…right to work…  SAKNAS
…right to rest and leisure…  SAKNAS
…right to a standard of living…  SAKNAS
…right to education…  
…right…to participate in the cultural life…  SAKNAS
…entitled to a social and international order…  SAKNAS
…respect for the rights and freedoms of others…  SAKNAS
…destruction of…rights and freedoms…  

1 kommentar

Filed under politik

Everyone has the right…to participate in the cultural life…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 27.

  1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
  2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Artikeln har ingen motsvarighet i Europakonventionen. Konventionen kan inte åberopas vid hinder att bidra till, utnyttja och njuta av kultur och teknologiutveckling. Konventionen kan inte åberopas mot bristande upphovsrätt.

1 kommentar

Filed under politik

Everyone has the right to rest and leisure…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Denna artikel har ingen motsvarighet i Europakonventionen. Konventionen kan inte åberopas mot orimliga arbetstider.

1 kommentar

Filed under politik

Everyone has the right to recognition…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 6.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Denna artikel har ingen motsvarighet i Europakonventionen. Allas rätt att föra talan mot andra stöds alltså inte av konventionen.

1 kommentar

Filed under politik