Tag Archives: rättsväsende

Utskottens öppna nätverk

Jag skulle vilja se en utvidgning av Sveriges Riksdag till varje medborgare med rösträtt som vill framföra en åsikt.

Jag föreslår en struktur av nätverk underordnad riksdagens utskott.

Ett nätverk består av medborgare som anmält sig. Till varje nätverk är knutet virtuella forum med webforum, maillistor, chattar, wiki och hemsida. Nätverket kan inbjuda till fysiska möten.

I nätverken hålls en strikt modererad öppen diskussion. Målsättningen är att de intressenter som vill delta skall kunna mötas i en saklig diskussion och komma fram till förslag som sedan kan behandlas på traditionellt sätt i den politiska processen.

I en senare utvidgning kan nätverken även fylla remissinstansernas funktion. Den politiska processen förändras så att en liten fråga behandlas i taget. Utskottet ställer en fråga i ett visst nätverk. Frågan diskuteras i nätverket och intressenterna ger sitt svar inom någon vecka.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Barnpornografilagen

En beskrivning av barnpornografilagen som omfattar lagtexten, en analys av lagtextens betydelse, några exempel på vad som är olagligt och inte olagligt enligt lagen, några exempel på straffsatser, samt en sammanfattning. Läs mer

4 kommentarer

Filed under politik

Om LAS och MBL

LAS är till för att förhindra godtyckliga uppsägningar. Chefen skall inte kunna sparka Dig för att han inte gillar Din näsa eller för att hon blev arg på Dig när hon hade mens. Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under politik

Kommunicera med medborgarna

I många fall när samhället kommunicerar med medborgarna, så kräver man in någon form av papper, tänker, och skickar sedan ett beslut på papper. I många fall har medborgaren inte förstått att skriva rätt sak på papperet in, och förstår inte varför beslutet ser ut som det gör.

Jag menar att huvudformen för kommunikation är det mänskliga mötet.  Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under politik

Fri sexualdebut

Personer som är sexualmogna och som själva vill bör kunna registreras som lovliga innan de fyllt 15.

Min erfarenhet är att många flickor har sexualdebut långt innan de blir lovliga. Om de är sexualmogna, vill ha sex och har behov av det är det svårt att se att samhället eller vårdnadshavarna kan hindra det. Då bör inte heller en person de vill ha sex med vara förbjuden att ha sex med dem. Läs mer

1 kommentar

Filed under politik

Variabel myndighetsålder

Sannolikt kommer vi ju att få exempel på personer som klarat sin obligatoriska utbildning och är fullt yrkesaktiva i 13-årsåldern. Det är ju svårt att motivera att de inte skall få hantera sin ekonomi själva och att deras föräldrar skall behöva vara ansvariga vårdnadshavare. Jag föreslår att personer som klarat den obligatoriska utbildningen och som kan livnära sig själva och ta ansvar för sitt eget liv skall kunna bli rättsligt myndiga  även om de är unga. Normalt sett skall man alltså ha kvar sina föräldrar som vårdnadshavare tills man kan klara sig på egen hand. Först då blir man rättsligt myndig.

1 kommentar

Filed under politik