Etikettarkiv: gruppsykologi

Jantechefen tar skydd

Jantechefen tror eller vill låta det framstå som om han är allvetande, ofelbar och osårbar. Han vill inte bekräfta andra människors kompetens. Om han försöker samarbeta med dig berättar du saker han inte vet, ställer frågor han inte kan svara på och förklarar bristerna i hans resonemang. Detta tycker jantechefen är ytterligt obehagligt. Han är ju den som är allvetande, ofelbar och osårbar. Han är den som skall leda. Ingen annan skall kunna påverka honom. För att undvika dessa obehagliga situationer styr jantechefen samtalet stenhårt. Du får inte ställa några frågor. Om du ställer några svarar han inte eller skäller ut dig för att du avbryter honom. Om han låter dig prata tar han sedan ingen notis om vad du sagt. När han pratar sker det genom ordergivning.

Eftersom ni måste samarbeta om komplexa saker fungerar det inte med envägskommunikation. Det blir omöjligt för dig att göra någon nytta. Han anklagar dig för bristande produktivitet. Försöker du diskutera er relation låtsas han vara helt oförstående, anklagar dig för bristande samarbetsförmåga och säger upp dig.

Sökord: jante jantelagen en flykting korsar sitt spår aksel sandemose psykologi socialpsykologi sociologi social kognition kognition konkurrera konkurrens makt angripa angrepp maktkamp psykologiska spel grupp-psykologi gruppdynamik social hierarki makthierarki status arbetspsykologi organisationspsykologi chef ledare anställd underställd underordnad auktoritär mobba mobbing mobbare mobb förtryck grupproller sadism sadist förslag förbättringsförslag förändringsarbete motivation motivera motivationsfaktor engagemang engagerade och motiverade medarbetare hackman oldham job characteristics model uppsägning uppsägningar avsked silkessnöre godtyckliga uppsägningar revir

Annonser

Lämna en kommentar

Under politik

Jantelagen och skrytsamhet

Det hävdas ibland att Jantelagen är avskaffad eftersom människor vågar skryta vitt och brett om sin egen duktighet. Jag menar att det i stället betyder att Jantelagen är stark, eftersom skrytsamheten innebär att den skrytsamme inom sig rabblar Jantelagen mot sin omgivning:

-Du skall inte tro att du kan något.

Och dess motsats:

-Jag är MINSANN den som vet bäst.

Eller sammanhängande:

-Jag är MINSANN den som vet bäst. Du skall inte tro att du kan något.

Ofta med fortsättningen:

Om du kan något jag inte kan är det något jag inte har nytta av att veta.

Det är bara så att meningen ”Jag är minsann den som vet bäst” utelämnas ur samtalet, medan resten framgår.

1 kommentar

Under politik

En interaktiv press

Vilken roll har pressen i vårt globala informationssamhälle ? Vilka tjänster skall de erbjuda ? Hur skall de få betalt ?

Jag vill köpa en ny tidning. En tidning som jag själv skriver, tillsammans med andra. Ett antal forum där jag själv kan delta. Diskutera ämnen av gemensamt intresse i e-postgrupper och chattar. Arbeta tillsammans med gemensamma dokument på webbplatser där alla forumdeltagare kan skriva. Publicera gemensamma resultat på forumets webbsida, den egentliga tidningen. Träffa andra forumdeltagare på möten de bjuder in till eller på möten tidningen organiserar.

Varför vill jag köpa denna tjänst som så uppenbart är gratis? Hela internet är full med chattar, e-postgrupper och och webbplatser där var och en fritt kan diskutera och publicera. Det finns ett föreningsliv med massor med människor som gratis erbjuder tjänsten att hantera forum och organisera möten.

Min erfarenhet är att det alltid finns människor som vill ta makten över och styra ett forum. De angriper alla som tycker annorlunda. De angriper alla som kan mer än dem om något. Alla tvingas upprepa deras etablerade sanningar. Det är väldigt svårt att hindra att någon tar makten och i väldigt hög utsträckning begränsar den fria diskussionen.

Dit där människor möts dras också människor som vill påverka dem. I ett politiskt parti infiltrerar politiska motståndare. De försöker hindra alla framsteg, bryta ner allt ledarskap. Skapa kaos. De försöker styra partiet åt andra håll. Få upp kandidater på valbar plats som sedan kommer att stödja det egna konkurrerande partiet. Ibland är dessa professionella lobbyister. Experter på att bli omtyckta och skaffa sig makt.

Min erfarenhet är att dessa faktorer tillsammans gör att ideellt organiserade forum nästan alltid fungerar dåligt eller inte alls. Jag upplever en trend mot olika typer av nätverk där deltagarna betalar för sitt deltagande.

Det blir också allt svårare att uppbringa personer som gratis ger andra tjänsten att organisera möten och forum. De som gör det blir ofta de som vill vinna privata fördelar eller som helt enkelt får betalt av någon motståndare.

Internet gör också att erfarenhetsutbyten globaliseras. I ett forum i världen diskuteras ett visst ämne. Därifrån organiseras möten på olika platser i världen. Därifrån organiseras lokala grupper som träffas fysiskt. Därifrån kommer resultat av diskussionen. Resultat som publiceras och distribueras som informationsprodukter och informationsinnehåll i fysiska produkter.

Jag ser alltså att pressen har en naturlig roll som organisatörer av fria diskussioner. Diskussioner som resulterar i information som ersätter det material som brukade utgöra en tidning. Detta möjliggör också för pressen att ta betalt för sina tjänster. Betalt för deltagande i organiserade forum. Betalt för deltagande i organiserade träffar. Redaktören blir en diskussionsledare och moderator. Han kan sammanställa diskussionsresultat och olika bidrag och ansvara för forumens publika resultat.

Lämna en kommentar

Under politik

Jantekollegan och hjälp

Jantekollegan vill inte bekräfta sina arbetskamraters kompetens. När han behöver hjälp går han runt i korridoren och frågar alla som inte kan hjälpa honom. Dem som kan hjälpa honom undviker han att fråga. Om någon som kan hjälpa råkar få reda på problemet och ger sin hjälp avvisar Jantekollegan den överlägset. Ofta använder han sedan i största hemlighet den hjälp han fått, så att det inte skall bli känt att någon annan kunde något bättre än han. I extrema fall använder Jantekollegan inte någon hjälp och får sedan efter något år sluta för att det är alltför uppenbart att han inte producerar något.

Jantekollegorna är arga på alla som kan hjälpa dem och lägger en stor del av sin tid på att mobba ut dem. Oftast lyckas de. Om företaget måste ha något gjort tar man in konsulter.

1 kommentar

Under politik

Progressionsordning i personmotsättningar

Många människor är väldigt förutsägbara:

 • Den som förlorar sakdiskussionen går till personangrepp.
 • Misslyckas personangreppen följer mobbing.
 • Misslyckas mobbingen följer försök att allvarligt skada.

Lämna en kommentar

Under politik

Post om Jante

Länkar till bloggposter om Jantelagen och maktkamp. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Arbetslös på grund av Jante

Exempel på människor som kan gå arbetslösa i Sverige, och där det är svårt att se någon annan anledning än att de har svårt att få anställning för att de är duktiga.

 • Ung söt tjej som doktorerat i statsvetenskap. Begår självmord efter 5 års arbetslöshet.
 • Kvinna runt 40. civ.ek. Direktör i multinationellt företag med ansvar för marknadskommunikation i hela världen. Långtidsarbetslös.
 • Konstruktionschef mekanik för några av våra viktigaste industriprodukter. Långtidsarbetslös. Praktiserar som elevassistent på en skola.
 • Lobbyist i Bryssel för stort multinationellt teknikföretag.
 • Projektledare med lång erfarenhet från stort datakonsultbolag. Nu lågavlönat datajobb inom försvaret.
 • Stjärnsäljare på Ericsson. Nu långtidsarbetslös.
 • Försäljningschef på IBM. Nu på lågavlönat VD-jobb.
 • Kontoansvarig för storkunder på IBM.
 • Datasäkerhetsansvarig på större företag. Långtidsarbetslös.
 • EU-lobbyist för Ericsson i Bryssel.
 • Telekomanalytiker, civ.ing. civ.ek. Långtidsarbetslös.
 • Teknisk doktor inom datasystemutveckling. Industriforskare.
 • Ytterligare en teknisk doktor inom datasystemutveckling.
 • Systemutvecklare som skrivit ett datasystem och sålt till alla stora flygbolag i världen.
 • Ung teknisk doktor på plastteknik. Nu grundskollärare.
 • Teknologie lic. i kemi. Expert på farliga transporter. Nu sedan 4 år konsult i norsk oljeindustri.
 • Ytterligare en ung doktor i kemi. Nu säljare på småföretag.
 • Direktör på storföretag med ansvar för datainköp.
 • Ung man, civ.ing data KTH. Tekniskt och administrativt ansvar på operativ nivå i stort telekomföretag. Nu grundskollärare.
 • Civ.ing. M, VD på mindre teknikföretag. 7 års arbetslöshet.
 • Expert på smalt område inom elektronikkonstruktion. Har nu varit konsult på Ericsson i 2 år.
 • Erfaren elektronikkonstruktör.
 • Avdelningschef mekanisk konstruktion (30 man) från Ericsson, runt 40.

Detta är bara några exempel av en mängd duktiga och välutbildade arbetslösa jag träffat. Kortfattat är min slutsats att duktiga får inte anställning. Många når kompetensglastaket när de är runt 40 och har fått lång erfarenhet av något. Vissa är helt enkelt för duktiga från början. För högre tjänster tillåts något högre kompetens och därmed längre erfarenhet.

Den som är för duktig för att få anställning kan ibland få konsultuppdrag. De konkurrerar dock med företag, och klarar i allmänhet bara den konkurrensen i högkonjunktur. I lågkonjunktur är de arbetslösa igen. Företagen de konkurrerar med kan ha tekniskt hög kompetens och ha doktorer och erfarna anställda, men anställer bara unga oerfarna, men kanske välutbildade personer. Duktiga erfarna personer får alltså inte jobb där.

En lösning kan vara att hitta en marknadsnisch där man kan konkurrera med ett eget företag, men samhället ställer upp stora hinder för detta.

Många människor upprätthåller sin trygghet genom att försöka inbilla sig att onda saker bara händer dåliga människor. Att de själva är goda och att inget ont därför kan hända dem.

Min syn är att onda saker även händer goda människor. Onda saker kan hända även Dig. Jag är övertygad om att det i de flesta fall inte är något fel på de människor jag nämnt. De har gjort ett suveränt jobb och om de får en ny anställning gör de ett suveränt jobb igen. Problemet är att de vinner över sin omgivning och passerar dem i karriären. Därför vill omgivningen knuffa ut dem eller undvika att släppa in dem. De får inte jobb därför att de är bättre på något sätt än någon i gruppen som bestämmer om anställningen och denne eller dessa försöker hindra att någon går om dem i kampen om högre status och bättre tjänster.

Sökord: akademikerarbetslöshet högutbildade erfarna kunniga stora kunskaper stora färdigheter hög kompetens Jantelagen Aksel Sandemose En flykting korsar sitt spår konkurrens mobba mobbing utstött utstötning utstötningsmekanismer utanförskap gruppsykologi gruppdynamik

21 kommentarer

Under politik