Etikettarkiv: skattepolitik

Frihet att tjäna pengar

Den som tjänar mycket pengar får i Sverige så hög skatt i relation till kostnaden för den service han erhåller att de allra flesta väljer att köpa sin egen service i ett land med lägre skatt. Med en verklig marginalskatt på uppåt 70% blir de i praktiken landsförvisade.

Frågan är ju vad vi andra tjänar på att de mest duktiga och framgångsrika inte kan bo kvar. Om de bodde kvar skulle de ju bidra med stora skattepengar, samtidigt som de skulle skapa arbeten i Sverige och dra investeringar hit. Se Michael Porter: The Competitive Advantage of Nations.

Jag menar att vi bör anpassa vårt skattesystem så att det blir möjligt att vara rik och tjäna mycket pengar i Sverige. Ingen skall tvingas i landsflykt. Mitt förslag är ett skattesystem byggt på att var och en skall betala sina egna kostnader, sin del av gemensamma nyttigheter samt en rimlig omfördelningsskatt för att hjälpa dem som annars inte skulle klara sig bra.

Som ett första steg skulle inkomstskatten kunna förändras så att marginalskatten för höga inkomster blir väldigt låg. Kapitalskatter vid höga kapitalinkomster borde vara noll. Inkomst- och kapitalskatter mätta i kronor ökar med högre inkomster, men mätta i procent minskar de och går mot 0% vid riktigt höga inkomster.

Annonser

1 kommentar

Under politik

Politik för full sysselsättning

Förslag till politik för full sysselsättning att inkludera i Piratpartiets valmanifest. Läs mer

2 kommentarer

Under politik

Skattebefriade tjänster

Jag föreslår att tjänster till privatpersoner för vilka inte speciell yrkeskunskap krävs och för vilka det inte behövs dyr utrustning eller speciella lokaler skattebefrias. Det gäller hemarbete såsom matlagning, städning, sköta barn och gamla, ytrenovering. Det gäller trädgårdsskötsel. Det gäller hjälp och råd för vilka det kan krävas livserfarenhet men inte speciella långa utbildningar eller yrkeskunskaper. Sådant som personlig träning, massage, allmänna kostråd, råd och hjälp för utbildning och jobbsökning. Tjänster inom området skall utsättas för minimal reglering. De skall få bedrivas i företagsform.

1 kommentar

Under politik

Skattefritt barnarbete

Jag föreslår att barn skall ha rätt att tjäna pengar utan att betala löneskatter och socialavgifter. De får arbeta och praktisera hos andra privatpersoner eller i företag utan att skatteplikt relaterad till lön inträder. De får starta och driva små och stora företag och tjäna pengar på dessa. Först när barnet slutar skolan och börjar arbeta på heltid inträder normal  skatteplikt relaterad till lön.

3 kommentarer

Under politik

Socialdemokraterna i en ny tid

Ett försök att tolka vad som är grundläggande socialdemokratiska värderingar och hur människor med dessa värderingar vill se den grundlägggande samhällsstrukturen. Diskussion runt de största hoten mot socialdemokratin – maktlystnad och det socialistiska arvet. Ett förslag till organisation för att fortlöpande skapa modern politik utifrån socialdemokratiska värderingar. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Vår verkliga marginalskatt

Media borde vara mer korrekta när de anger hur mycket av en ytterligare förtjänad hundralapp som går tillbaka till statskassan i form av skatt. De borde räkna in arbetsgivaravgifterna och den ytterligare skatt som faktiskt erläggs när pengarna används. Läs mer

2 kommentarer

Under politik