Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och mänskliga rättigheter

En analys av konflikter mellan jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 och mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

FNs deklaration, artikel 4No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Servitude definieras som ”a condition in which one lacks liberty especially to determine one’s course of action or way of life”.

I fas 3 tvingas människor utföra arbete de ej själva valt. De kan inte följa sin egen väg i livet. Ett brott mot artikel 4. Se No one shall be held in slavery.

Europakonventionen, artikel 4, Prohibition of slavery and forced labour.

Av konventionens artikel 4 framgår att regeringen inte har rätt att tvinga människor till arbete av den typ som arbetena i jobb- och utvecklingsgarantin utgör. Se No one shall be held in slavery…(Jämförelse FN, Europarådet). Detta innebär att jobb- och utvecklingsgarantin borde kunna provas i Europadomstolen.

Det kan hävdas att arbetet inte är ett tvång, eftersom det är tillåtet att lämna försäkringen, göra slut på tillgångarna och återkomma till socialtjänsten. Av de flesta upplevs det förstås som ett tvång eftersom de värnar om sina bidrag och sina tillgångar. Eftersom staten betalar för platserna är inte arbetet en motprestation till bidragen.

FNs deklaration, artikel 5 ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Det är svårt att se de meningslösa arbeten människor tvingas till i fas 3 som annat än nedvärderande behandling syftande till att människor skall lämna försäkringen. Både i arbetslöshetsförsäkringen och i jobb- och utvecklingsgarantin beordras människor till arbeten som skräpplockning, möbeltransporter och rengöringsuppgifter i något som liknar arbetsläger. Det gäller även högutbildade. De hindras att upprätthålla sin kompetens, söka jobb, studera, praktisera och starta eget. De får inte lån ens  mot säkerhet eller borgen. De har svårt att flytta eftersom värden kräver fast inkomst. De hamnar lätt i ekonomiska problem. Fas 3 är ett brott mot artikel 4. Se No one shall be subjected to torture.

FNs deklaration, artikel 26.1 ”Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”

I jobb- och utvecklingsgarantin är arbetsmarknadsåtgärder i form av signifikant utbildning eller praktik ovanliga. I övrigt är studier förbjudna, även på ledig tid. I fas 3 är praktik obligatorisk men får inte vara av en typ som kan leda till jobb. Ett brott mot artikel 26.1. Se Everyone has the right to education.

FNs deklaration, artikel 23.1 ”Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.”

FNs deklaration, artikel 23.2 ”Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.”

I fas 3 har deltagarna visserligen arbete, men inte en fritt vald anställning. Arbetsförhållandena är långt ifrån alltid rättvisa och fördelaktiga. Fackföreningarna skyddar inte deras intressen. Arbetsmiljön är ofta undermålig. De har arbeten långt under sin kompetensnivå. Ibland gör de riktiga jobb. Lönen är låg. Ibland har de inga eller få arbetsuppgifter. Fas 3 strider alltså mot artikel 23.1 och 23.2. Se Everyone has the right to work och Everyone…has the right to equal pay for equal work.

Annonser

9 kommentarer

Filed under politik

9 responses to “Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och mänskliga rättigheter

 1. Tekeste Gebrehiwot

  Jag tror att den så kallade FASS 3 prograg långt har omfattande polotical, moraliska och även ekonomisk
  consequence.den politiskt beslut att sätta detta program som en förevändning för att hjälpa lång tid arbetslösa
  hjälper inte dem utan tvärtom använder dem
  till moderna slavar som måste arbeta för arbetsgivaren med ut korrekt lön. Det ironiska i det är att
  den empoyer som förslavar de arbetslösa ges månatlig betalning för alla som arbetar under hans employment.To de personer i maktpositioner som
  är direkt ansvariga för att skapa detta program
  är moraly orättvist. Fass 3 är en så orättvis och grym det måste vara stopp med ut några delay.If detta
  händer inte cocequencen kommer att vara mycket allvarlig

 2. Fanny Alexandra

  I min kommun får man inget försörjningsstöd om man tackar nej till Fas 3. Tackar man nej har man inte gjort allt för att få ett jobb och har då ingen rätt till försörjningsstöd. I min kommun är alltså Fas 3 = tvångsarbete.

 3. Pingback: Jobb Och Utvecklingsgarantin Fas 3 Kritik | Länkkatalogen

 4. Pingback: Jobb Och Utvecklingsgarantin Studera | Länkkatalogen

 5. Eva

  Om FAS3 skall testat görs det i Europadomstolen genom att ha utömt alla inhemska rättsmedel. Rättsfallet van der Mussele./. Belgien, Ser A. Vol 70 har testat begreppet tvångsarbete och ställt upp två rekvisit – sanktionsrekvisitet och frivillighetsrekvisitet. Sanktionsrekvisitet talar om att en vägran inte behöver betyda straff av kriminell karaktär, men där alternativet är tillräckligt skrämmande för att få någon att agera. ( ex bli avstängd, helt ersättningslös utan arbete, inkomst och försörjningsmöjlighet). Frivillighetsrekvisitet prövar frivilligheten/ tvungenheten genom att pröva bördan i förhållande till fördelen ( här att inte gå till socialen och bli kränkt att nästa instans). Därefter görs en proportionalitetsbedömning – om den bördan som ålades stod i rimlig proportion til fördelen, därav möjligt att kunna tala om frivilligt arbete. Artikel 4 – förbud mot tvångsarbete Europakonventionen.

 6. ”Men fascister löser frågan om arbetslöshet genom att föra arbetslösa samman och från dagens tankar om arbetsmarknadsåtgärder beslutat av ”demokratiska regeringar” är kanske inte steget långt från arbetsläger och uppsamlingsåtgärder, samt reservat.” – Linda Åberg Luthman.

  http://jobbochutvecklingsgaranterade.blogg.se/2014/july/arbetslager-och-reservat.html

 7. JS

  Du värkar kunna det här. Om du gör en anmälan till EU domstolen skulle många Fasare bli glada och tacksamma.

  • erlinghellenas

   Det skall finnas ett mål i Europadomstolen. Kopior av mina tweet i frågan.
   -#FAS3-liknande program i England har underkänts juridiskt. bbc.in/Z7h35m #svpol
   -Och svenska #FAS3 är ifrågasatt i Europadomstolen. ow.ly/MlhIF #svpol
   -Pumorna attackerar Fas-3. tinyurl.com/pxt5nk8 #FAS3 #svpol
   Oklart vad som hänt med detta mål.

 8. Frågan om den svenska workfarepolitiken var uppe till behandling i en ILO-rapport redan 2001. Utan att detta gav något påtagligt resultat. http://www.ilo.int/public/english/protection/ses/download/docs/workfare.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s