Everyone has the right to education…

Svenska brister i uppfyllandet av FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

Artikel 26.1 ”Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”

Alla har inte råd med studier utöver de som är obligatoriska. Studielånen räcker knappt att leva på under terminerna. De täcker inte loven, men många studenter har då svårt att hitta annan försörjning. Alla har inte föräldrar som kan bidra.

Studielånen är oftast för låga för en person som etablerat sig i yrkeslivet och som kanske har familj. Vid extrajobb görs avdrag på studielånen och pengarna räcker inte i alla fall. Även etablerade personer kan ha svårt att få extrajobb och sommarjobb. Studerande får inte låna pengar ens mot säkerhet. Endast personer som har kapital kan alltså studera när de är etablerade och de behöver då kunna frigöra kontanter att leva av. Mycket liten del av svenska folket har ett större kapital som inte är bundet i boendet. På många studieorter är det brist på hyresrätter. En etablerad person kan och vill oftast inte flytta in i en studentkorridor. Den som säljer sin bostad har alltså ofta ingenstans att bo under studierna. Inför en lång studietid kan det dock ibland vara möjligt att ta upp stora lån.

I 40-45-årsåldern försvinner rätten att ta studielån. Då är tillgången till ett ännu större kapital nödvändigt för längre studier.

Det finns möjligheter för äldre till studielån i upp till ett år av arbetsmarknadsskäl. Urvalet av så korta yrkesutbildningar för vilka det går att få studielån är mycket begränsat, i alla fall i Sverige. De flesta arbetsmarknadsåtgärder används i liten utsträckning. De verkar skapade för att politiker skall kunna framställa arbetsförmedlingens verksamhet på ett positivt sätt. Det är oklart om denna åtgärd i praktiken används.

Hindren för etablerade eller äldre personer att studera gäller även invandrare, som ofta behöver en yrkesutbildning för att få arbete i sitt nya land.

Personer i bidragssystemen är i huvudsak förhindrade att studera. Detta gäller även invandrare som behöver kompletterande studier i Sverige för att få arbete här. Det gäller unga som har några enstaka poäng kvar på sin utbildning.

Äldre högutbildade behöver ofta en eller några korta näringslivsutbildningar och möjligheter att praktisera med nya eller förändrade arbetsuppgifter. Teoretiskt sett kunde en etablerad person köpa en sådan utbildning inklusive praktik. Med höga svenska skattesatser blir detta dock ofta orimligt dyrt. Det går att få avdrag för utbildningskostnaden förutsatt att utbildningen används i yrkesarbete inom ett år, men moms på utbildningen och socialavgifter på den lön som används för att betala har ändå dragits som skatt. Det måste finnas tillräcklig lön att dra av kostnaden emot det aktuella året. Det är ofta svårt att veta om utbildningen leder till arbete så att avdraget kan göras. Utbildningen måste till fullo betalas med skattade medel. Eventuell skatteåterbäring erhålls året efter.

Försäkringskassan kräver bevis på heltidsstudier varje dag under utbildningstiden för utbildning som anordnas i egen regi, annars nollställs sjukpenningen. Om heltidsstudier kan bevisas är upp till ett års studier annars överhoppningsbar tid i sjukförsäkringen.

I jobb- och utvecklingsgarantin är arbetsmarknadsåtgärder i form av signifikant utbildning eller praktik ovanliga. I övrigt är studier förbjudna, även på ledig tid. I fas 3 är praktik obligatorisk men får inte vara av en typ som kan leda till jobb.

Annonser

2 kommentarer

Filed under politik

2 responses to “Everyone has the right to education…

  1. Pingback: Mänskliga rättigheter i Sverige « Erling Hellenäs svenska blog

  2. Pingback: Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och mänskliga rättigheter | Erling Hellenäs svenska blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s