Svensk media – frågor och synpunkter

Genom en gemensam 9-årig grundskola, statligt kontrollerade gymnasier och högskolor och hög statlig kontroll av kyrkor och media är en svensk en standardiserad produkt med statligt kontrollerade tankar, känslor och värderingar. När staten styr folket, kan man tala om att folket styr staten? Är media fylld av dåliga exempel på offentlig mobbing? Lurar tidningarna sina läsare? Är det viktigt att vi inte blir lurade när vi köper blöjor, men inte när vi väljer parti? Varför speglas ofta inte fullt verifierbara sensationella nyheter i svensk media?

Om man vill betrakta svensk media ur ett väldigt brett perspektiv så kan man fokusera på en individ och den information som når honom under livet.

Då kan vi konstatera att alla går en nioårig grundskola där de läser i huvudsak samma saker, där läroböckerna är strängt kontrollerade och där lärarna är påverkade av en lång statligt styrd utbildning. Gymnasie- och högskoleutbildningen är också kontrollerad och vilar på vetenskaplig grund.

I de flesta samhällen är religionen en viktig källa till påverkan på människor. I Sverige har staten styrt vad som står i bibeln, staten har styrt vad prästen skall säga genom att de flesta kyrkor följt samma gudstjänstordning. Av ekonomiska skäl kan kyrkorna inte ha egna långa prästutbildningar. Genom tvånget att prästutbildningen skall vila på vetenskaplig grund har prästutbildningen blivit väldigt intellektuell, vilket jag tror sannolikt har gjort att emotionella människor haft svårt att bli präster. Kyrkan har därigenom avväpnats genom att få karismatiska ledare blir präster. Även prästerna är förstås politiskt styrda genom sin långa utbildning. Genom denna starka politiska styrning menar jag att kyrkan i stort sett förlorat sin naturliga roll att vägleda människor. Vi har blivit världens minst religiösa land. Kyrkan har blivit politiskt oskadliggjord som en kritisk röst i samhällsdebatten.

Radio och TV har i huvudsak varit statlig och därmed kontrollerad. Tidningarna har varit beroende av presstöd och därmed under statlig kontroll. Dessutom är ju offentliga sektorn en viktig uppdragsgivare.

Vi kan alltså konstatera att en svensk är ganska strängt standardiserad produkt med statligt godkända och kontrollerade tankar, känslor och värderingar.

Demokrati betyder ju folkstyre. Det betyder att folket styr staten, inte tvärtom. Kan man verkligen tala om demokrati när folket är i så hög grad styrt av staten? Förutsätter inte demokrati en frihet att styra sin egen utbildning? Förutsätter inte demokrati fri kyrka och fria medier?

Den samhällsdebatt som förs i svenska dagstidningar är till sin form väldigt fri. I princip tillåts alla former av personangrepp och retoriska tricks. Detta gör att debatten till stora delar blir meningslös pajkastning. Många av skribenterna är utomordentligt dåliga exempel för svenska medborgare genom sin öppna offentliga mobbing. För läsarna blir tidningen svår eller omöjlig att förstå och som medium för en saklig debatt fungerar den dåligt.

När det närmar sig ett val blir tidningarnas ledarsidor extremt partiska. Lögner och förvrängningar av fakta är vanligare än saklighet. Jag undrar varför tidningarna så tydligt ser som sin uppgift att lura sina läsare.

Ett politiskt parti säljer sina företrädare och sin politik. Det finns många paralleller till marknadsföring och försäljning av varor och tjänster. Vid försäljning av varor och tjänster gäller marknadsföringslagar, med stränga regler. Det är otillåtet att vilseleda sina kunder. Vid politisk marknadsföring och försäljning finns inga regler. En politiker får ljuga, luras och manipulera nästan hur mycket som helst. Vid försäljning av varor och tjänster är det ovanligt att man nämner konkurrentens produkter. Vid politisk försäljning är det vanligare med personangrepp och angepp på andra partiers politik än med försäljning av den egna. Mediadebatter är så snabba och fulla av angrepp att tittaren ofta inte kan förstå vad som egentligen händer. Det är alltså väldigt viktigt att vi inte blir lurade när vi köper blöjor, men när vi väljer politiskt parti är det inte viktigt att hindra att vi blir lurade.

I dag nås vi av dubbla mediaströmmar från USA, en officiell, som speglas av traditionella media som dagstidningarna, radio och TV, och en inofficiell. Den inofficiella mediaströmmen består till exempel av det som kallas konspirationsteorier. Jag ser ett problem med att avfärda dessa. Hur kan man avfärda artiklar proppfulla av fakta, som man i minsta detalj kan verifiera? Om nu den inofficiella mediaströmmen inte kan avfärdas, varför speglas den inte i traditionell media?

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s