Barnpornografilagen

En beskrivning av barnpornografilagen som omfattar lagtexten, en analys av lagtextens betydelse, några exempel på vad som är olagligt och inte olagligt enligt lagen, några exempel på straffsatser, samt en sammanfattning.

Lagtexten

Brottsbalk (1962:700)
16 kap.

10 a § Den som

 1. skildrar barn i pornografisk bild,
 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till
  döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där eller i andra stycket.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Lag (2010:399).

10 b § Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt första eller andra stycket i den paragrafen framställer en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade personen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut.

Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.

Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2010:399).

Analys

Av 10a§ kan vi se att lagen gäller bilder. Den har alltså inget samband med verkliga barn eller övergrepp på sådana. Verkliga övergrepp är olagliga enligt andra lagar. Skildring av sexuellt våld eller tvång är olagligt enligt andra lagar.

Av 10a§ st 3 kan vi se att ett ”barn” enligt lagens definition är en person under 18, eller en person över 18 som inte är fullt pubertetsutvecklad. Ett ”barn” i lagens mening kan alltså vara en fullt könsmogen 17-åring. Ett ”barn” kan också kanske vara en 30-åring med små bröst och lite könsbehåring. Lagens förarbeten kan ge ytterligare information.

Eftersom det finns många människor i världen som ser ut som barn men som är äldre skulle lagen inte få någon verkan om den inte omfattade äldre som ser ut som barn.

Definitionen av ”pornografisk bild” finns i SOU 2007:54. ”En bild som, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv”.

Exempel

Vi kan konstatera att en bild av en vuxen som gör sexuella saker med barn under 15 inte faller under lagen, eftersom det ju är olaga våldsskildring.

Vi kan konstatera att en bild av barn under 15 som gör sexuella saker under tvång inte faller under lagen, eftersom det ju är olaga våldsskildring.

Vi kan konstatera att en bild av ett samlag mellan sjuåringar, utan att tvång föreligger, kan falla under lagen eftersom det ju är tillåtet i sig, om den då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedd att göra någon upphetsad.

Vi kan konstatera att en bild av en sjuåring som gör sexuella saker med sig själv utan att tvång föreligger kan falla under lagen eftersom det ju är tillåtet i sig, om den då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedd att göra någon upphetsad.

Vi kan konstatera att en bild av en vuxen som gör sexuella saker med en person över 15 men under 18, eller en sexuellt outvecklad 30-åring kan falla under lagen, om den då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedd att göra någon upphetsad.

Vi kan konstatera att en bild av ett samlag mellan 17-åringar eller sexuellt outvecklade 30-åringar kan falla under lagen eftersom det ju är tillåtet i sig, om den då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedd att göra någon upphetsad.

Vi kan konstatera att en bild av en 17-åring eller en sexuellt outvecklad 30-åring som gör sexuella saker med sig själv kan falla under lagen eftersom det ju är tillåtet i sig, om den då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedd att göra någon upphetsad.

Vi kan konstatera att bilder som är tecknade eller målade och som motsvarar exemplen ovan omfattas av lagen om de då inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedda att göra någon upphetsad.

Straff

I de båda exemplen med sjuåringar är offren särskilt unga. Straffet blir då grovt. Att betrakta eller befatta sig med en bild av en masturberande 7-åring eller en bild av ett samlag mellan två sjuåringar ger alltså mellan sex månaders och sex års fängelse.

I exemplen med personer över 15 är brottet att betrakta en sådan bild sannolikt ringa. Det ger alltså böter eller fängelse i upp till 6 månader.

Den som är under 18 eller sexuellt outvecklad och lever på att sälja webcamsex begår ett grovt brott och riskerar fängelse från 6 månader till 6 år.

Den som är under 18 eller sexuellt outvecklad och i ringa omfattning säljer webcamsex eller avatarsex begår sannolikt ett brott av normalgraden och riskerar fängelse i upp till 2 år.

Sammanfattning

Lagen verkar alltså bara omfatta bilder av personer som gör naturliga och tillåtna saker. Om bilderna inte har konstnärligt eller vetenskapligt syfte, utan är avsedda att göra någon upphetsad är de olagliga enligt lagen. Straffen är som vi kan konstatera höga. Lagen verkar i huvudsak vara en morallag, i och med att det inte finns något brottsoffer som skadas. Den hindrar dock även sexuellt outvecklade människor och människor under 18 att sälja sexuella tjänster på nätet. Med detta kan ju lagstiftaren även vilja hindra svartjobb eller göra det svårare att invandra från resten av EU. I detta hindrar alltså lagen ekonomiska brott mot staten. Att sexuellt outvecklade personer över 18 i praktiken förbjuds sälja sexuella tjänster på nätet är förstås anmärkningsvärt.

Annonser

4 kommentarer

Filed under politik

4 responses to “Barnpornografilagen

  • erlinghellenas

   Jag försöker bara klarlägga lagen som underlag för diskussion och ställningstagande. Alla synpunkter är välkomna. Jag är inte jurist och det finns säkert sakfel.

 1. erlinghellenas

  Möjligen innebär följande resonemang från propositionen att en person som säljer eller sprider sexuella bilder av sig själv inte kan straffas. Detta står då i konflikt med resonemanget att sådana bilder är ett brott även mot ”barn i allmänhet”. Med detta uppnås i så fall att bara köparen eller tittaren vid webcamsex är kriminaliserad. Min syn är att detta i så fall beror på att lagstiftaren antar att säljaren är kvinna, och att lagstiftaren är starkt partisk. Kvinnor skall inte straffas. Män är alltid ansvariga. ( Är det underförstått att kvinnor inte kan ställas ansvariga för sina egna handlingar? )
  ”Applicerat på barnpornografibrottet, som ju syftar till att skydda bl.a. det enskilda barnet från att kränkas, får detta anses innebära att ett barn som framställer och befattar sig med pornografiska bilder av sig själv inte utsätts för någon straffvärd kränkning.”
  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/68/39/7c84db92.pdf

 2. Kalle

  Det verkar lite konstigt det du skriver… jag är inte påläst men får ta tag i det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s