Politik för full sysselsättning

Förslag till politik för full sysselsättning att inkludera i Piratpartiets valmanifest.

Marknadsmässiga löner

Detta innebär att lönerna sätt så att tillgång motsvarar efterfrågan och arbetslösheten blir låg.

Implementeras genom att fackföreningarna förbjuds hindra en medborgare att arbeta för en lön denne är överens med arbetsgivaren om.

Möjlighet att utbilda sig till befintliga arbeten

Begränsningar i utbildningssystemet gör att det inte går att utbilda sig fullt ut till de arbeten som faktiskt finns på arbetsmarknaden.

Implementeras genom att varje nyfödd får ett utbildningskonto laddat med de pengar som en persons utbildning idag normalt kostar, inklusive bidragsdelen av studiemedel. Utbildningskontot skall i huvudsak fritt kunna disponeras för utbildning som kan köpas på världsmarknaden. Utbildningen skall bestå av steg avslutade med verifiering genom verkligt arbete av att eleven klarat utbildningsmålet. Utbildningskontot skall kunna fyllas på från lönen före skatt och arbetsgivaravgifter. För varje elev skall skapas en grupp som ger föräldrarna/eleven råd gällande utbildningen. Om utbildningskontot är tomt kan det fyllas på med statligt garanterade lån. Om en person arbetar och utbildningskontot är under en viss nivå måste avsättningar ske med 25% av lönen före skatt och arbetsgivaravgifter.

Ej nyfödda får pengar på sitt utbildningskonto relaterat till var de är i sin utbildning och hur mycket ytterligare studiemedel de är berättigade till.

Arbetslösa/socialbidragstagare.

Dessa får ett utbildningskonto fyllt med minst medel för normalkostnaden av 2 års studier. A-kassan och socialbidragssystemet termineras.

Arbetsgaranti

Den som efter utbildning inte kan få jobb hjälper staten till att placera på ett så passande jobb som möjligt, i sista hand i statlig/kommunal tjänst, till marknadsmässig lön.

Lönegaranti

Alla i heltidsarbete får en lönegaranti motsvarande full A-kasseersättning. Om de tjänar mindre betalar staten mellanskillnaden. Den som arbetar färre timmar får mindre ersättning.

Medborgarlön

Vuxen som av någon anledning väljer att inte arbeta eller studera och som inte kan försörja sig på annat sätt får enkelt boende och enkla kläder betalda och får matkuponger.

Lönesänkningsgaranti

För den som under första året efter införandet av de nya lagarna får sin lön sänkt med mer än 20% betalar staten under ett år mellanskillnaden upp till 80% av lönen.

Utomeuropeisk arbetskraftsinvandring

Utomeuropeisk arbetskraftsinvandring tillåts endast om kompetensen inte med kortare utbildningsinsats kan göras tillgänglig inom EU.

Annonser

2 kommentarer

Filed under politik

2 responses to “Politik för full sysselsättning

 1. Jag saknar de politiska bevekelsegrunderna och syftena med att införa de här förslagen. Jag tycker att flera av dem vid första anblick ser intressanta ut men det är svårt att utvärdera effekterna när man inte har några mål att utvärdera dem emot.

  Vilket problem vill man åtgärda med förslaget? Hur motiverar man att detta är den bästa åtgärden för att uppnå lösningen?

  Skulle gärna också vilja se ett sammanhang mellan förslagen? Var kommer exempelvis utomeuropeisk arbetskraftsinvandring in i bilden? Jag tror att detta är dagens lagstiftning för övrigt.

 2. erlinghellenas

  Problemen är arbetslöshet och onödigt låga löner på grund av svårigheter att byta yrke under livet.
  Målen är minimal arbetslöshet/full sysselsättning och höga löner.
  Ett medel är marknadsmässiga löner som ju gör att tillgång möte efterfrågan.
  Ett annat medel är att göra det lätt att byta till ett mer välavlönat jobb, vilket ger höga löner. Via utbildningskontot kan Du köpa praktik och handledning, dvs tillfälligt arbeta för negativ lön. Via utbildningskontot kan Du köpa arbetsförmedlingstjänster.
  Marknadsmässiga löner minimerar konjunkturarbetslösheten, utbildningskontot minimerar strukturarbetslösheten. Möjligheter att köpa arbetsförmedlingstjänster via utbildningskontot minimerar friktionsarbetslösheten.
  Lönegarantin gör att alla tjänar på övergången, utom att vissa kan få en lönesänkning. Denna minimeras till 20% under ett år för att ge handlingsutrymme.
  Medborgarlönen etablerar en lägre nivå för den som inte vill arbeta alls. Det finns motiv att börja arbeta, men det skall inte vara nödvändigt att prostituera sig eller begå brott för ett rimligt liv.
  Hindren för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring är till för att marknadslönerna skall hamna på europeisk nivå, inte på världsnivå. Skydd mot lönekonkurrens från till exempel Kina och Indien.
  Motiven för att detta är bästa lösningen får inte plats i en kommentar.
  Min teori är att en beslutsgrupp runt varje elev har bra information, att upphandling på hela marknaden ger optimal utbildning, samt att inköp via staten ger bra priser.
  Jag tror att marknadsmässiga löner ger maximal BNP givet en viss utbildningsfördelning.
  Jag tror att idag släpps vem som helst in från utanför EU som kan få ett reguljärt arbete i Sverige. http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetskraftsinvandring

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s