Arbetslös på grund av Jante

Exempel på människor som kan gå arbetslösa i Sverige, och där det är svårt att se någon annan anledning än att de har svårt att få anställning för att de är duktiga.

 • Ung söt tjej som doktorerat i statsvetenskap. Begår självmord efter 5 års arbetslöshet.
 • Kvinna runt 40. civ.ek. Direktör i multinationellt företag med ansvar för marknadskommunikation i hela världen. Långtidsarbetslös.
 • Konstruktionschef mekanik för några av våra viktigaste industriprodukter. Långtidsarbetslös. Praktiserar som elevassistent på en skola.
 • Lobbyist i Bryssel för stort multinationellt teknikföretag.
 • Projektledare med lång erfarenhet från stort datakonsultbolag. Nu lågavlönat datajobb inom försvaret.
 • Stjärnsäljare på Ericsson. Nu långtidsarbetslös.
 • Försäljningschef på IBM. Nu på lågavlönat VD-jobb.
 • Kontoansvarig för storkunder på IBM.
 • Datasäkerhetsansvarig på större företag. Långtidsarbetslös.
 • EU-lobbyist för Ericsson i Bryssel.
 • Telekomanalytiker, civ.ing. civ.ek. Långtidsarbetslös.
 • Teknisk doktor inom datasystemutveckling. Industriforskare.
 • Ytterligare en teknisk doktor inom datasystemutveckling.
 • Systemutvecklare som skrivit ett datasystem och sålt till alla stora flygbolag i världen.
 • Ung teknisk doktor på plastteknik. Nu grundskollärare.
 • Teknologie lic. i kemi. Expert på farliga transporter. Nu sedan 4 år konsult i norsk oljeindustri.
 • Ytterligare en ung doktor i kemi. Nu säljare på småföretag.
 • Direktör på storföretag med ansvar för datainköp.
 • Ung man, civ.ing data KTH. Tekniskt och administrativt ansvar på operativ nivå i stort telekomföretag. Nu grundskollärare.
 • Civ.ing. M, VD på mindre teknikföretag. 7 års arbetslöshet.
 • Expert på smalt område inom elektronikkonstruktion. Har nu varit konsult på Ericsson i 2 år.
 • Erfaren elektronikkonstruktör.
 • Avdelningschef mekanisk konstruktion (30 man) från Ericsson, runt 40.

Detta är bara några exempel av en mängd duktiga och välutbildade arbetslösa jag träffat. Kortfattat är min slutsats att duktiga får inte anställning. Många når kompetensglastaket när de är runt 40 och har fått lång erfarenhet av något. Vissa är helt enkelt för duktiga från början. För högre tjänster tillåts något högre kompetens och därmed längre erfarenhet.

Den som är för duktig för att få anställning kan ibland få konsultuppdrag. De konkurrerar dock med företag, och klarar i allmänhet bara den konkurrensen i högkonjunktur. I lågkonjunktur är de arbetslösa igen. Företagen de konkurrerar med kan ha tekniskt hög kompetens och ha doktorer och erfarna anställda, men anställer bara unga oerfarna, men kanske välutbildade personer. Duktiga erfarna personer får alltså inte jobb där.

En lösning kan vara att hitta en marknadsnisch där man kan konkurrera med ett eget företag, men samhället ställer upp stora hinder för detta.

Många människor upprätthåller sin trygghet genom att försöka inbilla sig att onda saker bara händer dåliga människor. Att de själva är goda och att inget ont därför kan hända dem.

Min syn är att onda saker även händer goda människor. Onda saker kan hända även Dig. Jag är övertygad om att det i de flesta fall inte är något fel på de människor jag nämnt. De har gjort ett suveränt jobb och om de får en ny anställning gör de ett suveränt jobb igen. Problemet är att de vinner över sin omgivning och passerar dem i karriären. Därför vill omgivningen knuffa ut dem eller undvika att släppa in dem. De får inte jobb därför att de är bättre på något sätt än någon i gruppen som bestämmer om anställningen och denne eller dessa försöker hindra att någon går om dem i kampen om högre status och bättre tjänster.

Sökord: akademikerarbetslöshet högutbildade erfarna kunniga stora kunskaper stora färdigheter hög kompetens Jantelagen Aksel Sandemose En flykting korsar sitt spår konkurrens mobba mobbing utstött utstötning utstötningsmekanismer utanförskap gruppsykologi gruppdynamik

Annonser

21 kommentarer

Filed under politik

21 responses to “Arbetslös på grund av Jante

 1. Det är allvarligt det du skriver här. Det här var ny kunskap för mig – att mycket kompetenta 40-åringar inte får nya jobb! Jag har känt till enstaka mycket kompetenta 50-åringar, men då trott att det handlar om ålder, inte kompetens.

 2. Pingback: Post om Jante « Erling Hellenäs svenska blog

 3. morgan ohlson

  Mobbning, repression till ren tortyr är vanligare i Sverige än vad flertalet tror. Det förekommer omfattande, men i andra former än trad. diktaturstater. Tystnadskulturen och metoderna är otroligt utvecklade här. Här finns även hemlig terror-teknik. Det finns i Sverige liksom i trad. diktaturländer också en tydlig rädsla, särskilt för aningen obekväma med intellektuella drag. Lär mer om det sanna Sverige via länken: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=15263

 4. erlinghellenas

  Hej alla!

  Ja, mycket av det personer i utanförskap utsätts för är svårt att uppfatta som normal mänsklig dumhet, elakhet och inkompetens. Det liknar mer ett system av planerat förtryck, likt det i många kommunistländer. Jag har bland annat skrivit detta:

  https://erlinghellenassvenska.wordpress.com/2009/11/29/den-svenska-gulagarkipelagen/

  Och detta:

  https://erlinghellenassvenska.wordpress.com/2009/11/29/jobb-och-utvecklingsgarantin-fas-3/

  Med vänliga hälsningar

  Erling Hellenäs

 5. morgan ohlson

  Man måste komma ihåg att Sveriges mörka sidor inte har någonting med höger eller vänster att göra. Det är en fundamental, grundläggande och avgörande insikt! Exempelvis: 1900-talets tvångssterliseringar antogs genom s.k. ”tvångssteriliseringsprogram” vilka beslutades av enhällig riksdag. D.v.s att samtliga partier villa ha tvångssteriliseringarna. Det är INTE staten som förtrycker. Det är kraftigt fascistoida nätverk med rötter i ordenssällskapen! Jantelagarna++ är smarta så tillvida att de fungerar repressivt och underlättar all övrig folkkontroll.
  Alternativ länk till den ovanstående: min länkstation på Passagen: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452.
  Hälsningar

 6. erlinghellenas

  Jag kan bara bekräfta att min erfarenhet är att samhället fungerar ungefär så dåligt som Du beskriver. Jag hoppas att bloggare, journalister och författare vill ta vara på Dina erfarenheter och tankar och hjälpa Dig sända Ditt budskap. Jag hoppas också på forskning på området hur samhället faktiskt fungerar för och upplevs av medborgarna. Jag hoppas också att politiker vill lyssna och förändra. Jag önskar vi hade ett rättssystem värt namnet så att den vars mänskliga rättigheter inte respekteras kunde få upprättelse och ersättning för orsakad skada.

 7. Sanna

  Jo så ser det ut i Sverige av idag, men det var väldigt mycket manliga ykren, vet du hur det ser ut för kvinnorna? De kan upplevas lätt bortglömda i det här, anser jag. Mvh Sanna

  • erlinghellenas

   Jag hade ju med några kvinnor. Jag är osäker på om något kan skilja mellan könen i detta. Synpunkter på det är välkomna.

 8. Lars

  Och som jag även mångkunnig, dock 53 år.
  Elektriker med behörighet <1kV, Elektronik reparatör, Elprocessreparatör, Kundtjänst/felanmälan (fastighet), Inköp/Avdelningsadministration, Teknisk Dokumenthantering ( Finns inte i AF´s register att lägga in, fast jag jobbat med det ), Mängder med datakuser/program som te.x Office 2007 2 veckors, Photoshop, Pagemaker, Databaser, m.m. På 1 års arbetsökande har jag fått kanske 20-25 svar ifrån företagen, det är dåligt. På min CV står det att jag började jobba 1976 och jobbade fram tills man blev uppsagd dev 2009, p.g.a arbetsbrist. ( Eller rättare sagt pengar ). Kanske jag skall börja ta bort årtalen i CV´n så man får lite respons ifrån företagen som så desperat letar kunnig personal ?

 9. Leif

  Du har delvis rätt – men varför har de bra jobben tagit slut för de ovannämnda (förutom ericsson).

  De i multinationella företag varför har de inte ebjudits plats på annan ort eller på HK i ofta USA?

  Men det är delvis rätt som du säger – de som rekommenderar kompis som kollega rekommenderar bara kompis som är sämre – kompis som är bättre Är Ett Hoot

 10. erlinghellenas

  Min tes är att ju duktigare en person är desto svårare är det att hitta en tjänst där hela gruppen som bestämmer om anställningen kan tänka sig att anställa någon så duktig.

  • Leif

   Men i ett mindre/större företag med begränsad ägarkrets som lever gott på sitt ägarskap – de borde se sig om efter de bästa eftersom dessa (anställda utan ägarskap) INTE är ett hot mot dem.

   Sen ifrågasätter jag om alla på en arbetsplats har möjlighet att bestämma vilka som anställs. På advokat- och revisionsbyråer som bygger på humankapital brukar det vara så – där måste man platsa även socialt/ekonomiskt

   Du lär ha helt rätt i SjälvÄndaMålsFöretagen – dvs försäkringsbolag vissa banker allmännyttiga bostadsföretag & välmående kommuner m m (pga lönsamheten) mm – där det finns rösträttsbegränsning och ägarna inte har något att säga till om (skandia var bra exempel).

   Där är ju företagen till för personalen (all när det gäller arbetsmiljön) och f f a företagsledningen/höjdarna (när det gäller ekonomiska utbytet)

   Kolla möblemangen på försäkringsbolagen – såna justa möbler har få råd att ha hemma (om de köps nya)

   • erlinghellenas

    Det kan nog vara så ibland att en ägare känner sig mer säker på sin post än en anställd chef, men det är långt ifrån säkert. Detta är främst en psykologisk effekt. Även mot företagare kan det finnas reella hot, som att en anställd kan ta med sig anställda och kunder till ett eget bolag.
    Man brukar tala om ett ”buying center” bestående av de personer som tillsammans bestämmer om ett köp. De kan ha olika möjligheter att påverka, men det är vanligt att vissa i praktiken har veto, även om chefen bestämmer.
    Jag tror att större företag är värre drabbade, eftersom ägarintressena inte slår igenom långt ner i hierarkin. I stora företag är min erfarenhet att inkompetenskraven ofta är så höga att de längst ner inte kan göra jobbet, utan att det krävs konsulter för att få något gjort. I mindre företag är det sällan så.
    Teoretiska tankar om vinstoptimering och dylikt tenderar att vara just teoretiska. I varje företag finns en verklig situation med verkliga människor som agerar på vissa sätt, ofta långt ifrån alla ideal eller teorier.

 11. Pingback: Åldersdiskrimineringen gör utbildning olönsamt — Mikael Persson

 12. GG

  Ok. Kvinna 46. Fil kand. Arbetat i 25 år, hälften av åren som vd för eget företag. Fina referenser. Är med i kvalificerade chefsrekryteringar, men tvåa på bollen. Arbeten på lägre nivåer får jag inte, tyvärr. Jag blir bortvald på grund av för lång erfarenhet, yngre efterfrågas. Många arbetsgivare söker också efter personer som haft ”motsvarande tjänst”, då blir det problem för mig som utfört ”motsvarande arbete”, men i egen regi.

  Nu placeras jag i Fas 3 tillsammans med kriminella och psykiskt labila, några med fotboja. Kan tillägga att jag var stjärnstudent med högsta betyg i alla ämnen… det lönade sig inte riktigt. Upp till 35 år fick jag alla arbeten jag pekade på – det har vänt totalt. Jag är tydligen förbrukad.

  • Nele

   ”Nu placeras jag i Fas 3 tillsammans med kriminella och psykiskt labila, några med fotboja.” Vad har du för belägg för din citerade kommentar? Är du medveten om att du med ditt uttalande späder på regeringens och gemene mans fördomar? Jag kan berätta för dig att personer som är kriminella och psykiskt labila är en minoritetsgrupp inom Fas3. De flesta av oss är människor som har arbetat hela sina liv (olika länge p.g.a ålder naturligtvis) men som nu är arbetssökande och som upplever att hela samhället vänder oss ryggen.

 13. Hans

  Konkurrensfruktan och jante är viktiga faktorer i hur positioner tillsätts. Jag skulle också också hävda en allmän förflackning och fokus på ”ytvärden” i samhället och på arbetsmarknaden format situationen. Jag har vi flera tillfällen hört bemanningsföretags ”föreläsare” säga saker som att dom inte ”orkar läsa för många CV” att man vill ha något som ”sticker ut” pepprat med ”solskenshistorier” om folk som steppat, dansat, gjort udda saker för att få ett jobb. Det känns som att bemanningsindustrin sitter som ett ”filter” mellan den sökande och arbetsgivaren.

 14. Magnus Berg

  Hej!

  Jag ser två tre profiler jag söker efter med ljus och lykta om de fortfarande är utan relevanta uppgifter så vill jag få kontakt med dig?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s