Status Quo Management

Status quo management kanske oftast används för att beteckna ett noll-alternativ i beslutsfattande, där man inte gör något, eller för att beteckna ledarskap som hindrar all förändring. I den här artikeln vill jag ställa ett ledarskap bestående i ständiga små förändringar mot ett ledarskap som bygger på en vision av en större förändring, vilken sedan mycket väl kan genomföras i små steg.

Många ledare har lärt sig en miljö där de verkar, men saknar en välutvecklad världsbild. De gör som de har lärt sig och tar små steg för att lösa uppenbara problem. De är som en bilförare som inte har en karta. Behöver de åka till en ny plats kan de inte göra det. Om det lilla steget inte fungerar går de tillbaka och fortsätter göra som de gjorde innan. Det finns ett grundläggande antagande om att om de inte ändrar något kommer inget att förändras.

Sätt en sådan person att leda en verksamhet i en kaotisk och föränderlig värld, och han kommer att försöka ta bort alla förändringar som skett sedan han tyckte att det fungerade. Till en värld som kanske fanns för ett antal år sedan. Han kommer att försöka gå baklänges in i framtiden.

Att föreställa sig en ny alternativ verklighet i en förändrad värld och styra organisationen mot denna nya verklighet är en form av konstruktionsarbete som kräver intelligenta och kreativa personer med en välutvecklad världsbild och stor förmåga att samverka med sin omvärld och att leda förändring.

Även en välutbildad person kan ha en relativt outvecklad världsbild. Han ser ofta bara en delmängd av världen, en ekonom ser bara ekonomi, en jurist bara juridik, en statsvetare bara statsvetenskap. De söker lösningar som finns inom deras område och ser inte de verkliga problemen och de lösningar som är nödvändiga.

Vår nuvarande regering ger oss bra exempel.

Inom skolpolitiken talar man om ordning och reda och hur viktigt det är att eleverna kan matematik och svenska. Man vill återuppväcka lågstadielärarutbildningen som den en gång var. Om vi bara går tillbaka till 1960-talet, när det var få klagomål på skolan, så blir det bra, verkar man tro. Man tar ingen hänsyn till en totalt förändrad värld, att eleverna kommer att vara tvungna att konkurrera på världsmarknaden med stora kunskaper och färdigheter inom väldigt smala och snabbt föränderliga nischer.

Inom arbetsmarknadspolitiken verkar man vara blind för den verkliga orsaken till våra problem, nämligen att det finns stora hinder för människor att byta yrke under livet och att detta lett att många inte har en aktuell yrkesutbildning inom något yrke de kan få jobb i. Man verkar tro att problemen kan lösas med traditionella politiska åtgärder inom skattepolitiken, utan att man tar bort dessa hinder för att byta yrke.

Sökord: ledning i förändring i en föränderlig värld förändringsledning change management kaos ledning i hantering av i en kaotisk värld ledaregenskaper krav på ledare chefsegenskaper krav på chefer utbildning erfarenhet förmågor intelligens begåvning kreativ kreativitet leda ledarskap chef ledare att leda ledning förändringsarbete att förändra utbildning att utbilda vision visionär visionärt ledarskap karismatisk karismatiskt ledarskap påverka påverkan utbildningspolitik grundskola språk språkundervisning svenska svenskundervisning matematik matematikundervisning yrke yrkesutbildning arbetsmarknad arbetsmarknadspolitik nya moderaterna moderaterna utbildningspolitik motion proposition utbildningsproposition utskott utbildningsutskottet minister utbildningsminister finansminister statsminister jan björklund anders borg fredrik reinfeldt

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s