Om LAS och MBL

LAS är till för att förhindra godtyckliga uppsägningar. Chefen skall inte kunna sparka Dig för att han inte gillar Din näsa eller för att hon blev arg på Dig när hon hade mens. Den ger också visst skydd till någon som är sjuk. Facket har ju frihet att ta hänsyn till faktorer de vill ta hänsyn till, men de har också ett legitimt intresse av företagets lönsamhet och fortlevnad. De har ingen anledning att agera på ett sätt som är uppenbart negativt för företaget. Reglerna om att de senast anställda måste sparkas först gäller bara om man inte förhandlar eller kommer överens med facket, men eftersom facket och företaget ju har i huvudsak samma intresse borde man kunna komma överens. Att det behövs fackliga förhandlingar vid uppsägningar pga arbetsbrist tycker jag är uppenbart. De anställda är ju annars helt rättslösa. Företaget bör normalt sätta upp en ny organisation som man bemannar med de mest kompetenta för varje tjänst. Facket borde göra rimliga kontroller så att det inte innebär godtyckliga uppsägningar, uppsägningar av sjuka, barnlediga och dylikt. Man borde försöka skydda gamla trotjänare. Sedan borde man normalt kunna komma överens. Ett normalt företag vill ju inte heller att det skall ske godtyckliga uppsägningar. Om försök till sådana från någon chef uppdagas så blir det ju normalt problem för den chefen. Facket har också möjligheter att hindra chefers karriär. Detta gör alltså att systemet skapar ett mer seriöst ledarskap i företaget.

Jag ser att facket på många företag är extremt svagt eftersom de fackligt aktiva är beroende av företaget för sin lön och karriär. Jag ser lösningen i professionella anställda fackliga företrädare. Professionella fackliga företrädare skulle också kunna företräda sina medlemmar på ett bättre sätt och skapa krav på professionalism hos cheferna.

Regeln om att kunna undanta två personer ser jag som konstig. Skall man kunna göra två godtyckliga uppsägningar ?

Som jag ser det är LAS en konservativ lagstiftning som ger arbetsgivaren långtgående rättigheter att med personliga skäl säga upp människor som inte sköter sig helt perfekt och bara gör precis det som chefen vill på det sätt som chefen vill att det skall göras. Vi borde göra om lagstiftningen så att de enskilda anställdas medbestämmande blir en regel.

Företaget borde också ha visst ansvar för de anställdas kompetensutveckling. Man borde till exempel inte kunna undvika att ge någon kurser för att senare säga upp personen på grund av bristande kompetens. Det nuvarande systemet, där de anställda har ansvar för sin egen kompetens, men inte har möjlighet att hålla sig uppdaterade utan företagets medverkan är horribelt. Möjligen är turordningsreglerna ett sätt för facket att hindra att människor som inte fått kompetensutveckling sägs upp. Om de varit länge på företaget kan ju en anledning till att företaget vill säga upp dem vara att de inte har kompetens för någon av de aktuella tjänsterna och det kan ju bero på att företaget inte kompetensutvecklat dem eller misslyckats i förändringsarbeten som skulle inneburit att de bytte yrke till ett sådant som fortfarande behövs.

Förutom att ta bort undantaget ser jag inget uppenbart sätt att förbättra turordningsreglerna. Att använda ålder som grund är inte uppenbart bättre. Som jag ser det är det inte viktigt eftersom en förhandling bör ske. En möjlig lösning är kanske att man gör förhandling obligatorisk, men att man tar bort det fackliga vetot. När företaget tydligt presenterat sin plan och denna har diskuterats på ett rimligt sätt skulle då företaget ha frihet att besluta som de vill. Turordningsregeln kunde tas bort och förhandling bli obligatorisk.  Jag ser inte att det finns någon möjlighet att öppna för de anställda att sedan tvista arbetsrättsligt om sin uppsägning. Företaget kan då dömas endast om man inte förhandlar. Dessa böter måste då vara höga nog att tvinga till förhandlingsbordet.

Jag funderade på om man kunde ha någon form av regler för vilka företaget inte får säga upp. Facket skulle då kunna göra en lista av personer som man inte varit överens om och den regel som brutits när företaget valde att säga upp dem. Dessa personer skulle sedan kunna tvista om detta regelbrott. Tyvärr är det svårt att se hur reglerna skulle kunna se ut och hur det skulle kunna gå att tvista. Det skulle nog i alla fall förutsätta att det blev förbjudet att sparka någon med uppenbart högre kompetens för en viss tjänst än den som fick tjänsten. Som jag ser det kan inte det juridiska systemet lösa denna typ av tvister.

Jag har lite svårt att se för mig att facklig samverkan kan fungera på det sätt det är tänkt i ett mindre företag. Möjligen kan man ha ett enklare system för fristående företag med under 100 anställda. Det finns ju ofta en personlig relation till ägaren. Den anställde är oftast inte maktlös utan det finns ofta ett ömsesidigt beroende. De anställda känner ofta varandra och om ägaren inte sköter sig på ett bra sätt blir han tydligt lidande. Detta skulle förenkla för en entreprenör att starta ett företag och driva det själv tills det får en storlek så att en professionell företagsledare behövs.

Sökord: las mbl arbetsmarknadens parter parterna på arbetsmarknaden facket fackförening fackföreningarna arbetsgivare arbetsgivarna förhandla förhandling facklig förhandling förhandling enligt mbl medbestämmandelagen lagen om anställningsskydd avtal kollektivavtal uppsägning personliga skäl arbetsbrist godtycke godtycklig uppsägning säga upp någon av godtyckliga skäl skäl för uppsägning orsak till uppsägning avsked avskeda avtal anställning anställningsavtal sjukdom skriva på påskrift underteckna avtal organisation organisera förändring förändringsarbete chef ledare svagt fack professionellt fack professionella fackliga företrädare facklig högskola fackliga medlemmar fackmedlemmar chefer professionella chefer undantag undanta två personer undanta 2 personer svenska arbetsgivareföreningens paragraf 32 SAFs paragraf 32 i SAFs stadgar arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet kompetens kompetensutveckling kompetensutveckla turordningsregler vid uppsägning

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s