Privata samhällen

Föreslår att vi tillåter någon form av privata samhällen, där medlemmarna skriver kontrakt om tillhörigheten, och där det privata samhället tar över statens skyldigheter i form av trygghetssystem för sina medlemmar.

I det socialdemokratiska samhället tas ju människor väl om hand ekonomiskt. Alla har ekonomiska möjligheter att klara sitt liv och en rimlig materiell levnadsstandard. Det förefaller mig som att när samhället tar hand om så mycket så behöver inte människorna samarbeta om detta längre. Ett resultat har blivit en utbredd utarmning på ett mer psykologiskt plan. Massor med människor är ensamma och mår eländigt.
I ett extremsamhälle utan stat kan man inte vara ensam. Man lever tillsammans i familjer och familjer sluter sig samman i stammar, byar eller klaner. Låt oss kalla detta ett lokalsamhälle. Det förefaller mig som om det socialdemokratiska samhället har slagit sönder lokalsamhällena och till stor del även familjerna genom att ta över deras funktion. Resultatet är en utarmning på ett psykologiskt plan och människor som lever ensamma och konkurrerar med hela resten av världen.
Människor i samma lokalsamhälle måste följa de normer som gäller i detta samhälle, annars kommer de att bestraffas på olika sätt. När människor från olika lokalsamhällen träffas behöver de inte följa några umgängesregler alls. De enda regler som gäller är samhällets lagar. Enda sättet att få rätt om man blir felaktigt behandlad är att åtala. Men samhället kan givetvis inte ta över ansvaret från lokalsamhällena och se till att alla människor i samhället blir vettigt behandlade. Följaktligen, när lokalsamhällena försvinner, så blir massor med människor grovt misshandlade av sin omgivning. Resultatet är utslagning, psykiska problem, sjukdom och personer som ställer sig på skolgården och skjuter vilt omkring sig.
Jag är övertygad om att vi på något sätt måste återskapa lokalsamhället. Människor är inte skapta för att leva ensamma i världen. En möjlighet jag ser att gå mot detta är att vi tillåter någon form av privata samhällen, där medlemmarna skriver kontrakt om tillhörigheten, och där den privata samhället tar över statens skyldigheter i form av trygghetssystem för sina medlemmar.
Ett exempel: Missionsförbundets församlingar görs om till privata samhällen, och tar över vissa av statens skyldigheter gentemot medlemmarna. Till exempel kan de stå för skolkostnader, studielån, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkring. De är skyldiga att upprätthålla en lagstadgad miniminivå. Medlemmarna betalar sedan för önskad nivå på försäkringarna till det privata samhället. De slipper betala till staten för detta. Vårt nuvarande system förutsätter avdragsrätt mot skatt för att systemet skall fungera. De privata samhällena måste givetvis kunna återförsäkra sig för det fall de inte kan uppfylla sina åtaganden. Detta leder till att medlemmarna i det privata samhället har ett intresse av att de andra medlemmarna är friska och har välbetalda arbeten. Man har återskapat ett lokalsamhälle där människorna har anledning att samarbeta och hjälpa varandra. Om medlemmarna är välutbildade, friska och har bra arbeten, så blir kostnaderna för servicen låga.
Stödfunktioner till de privata samhällena kan läggas på olika nivåer i missionsförbundets organisation.

Sökord:lokalsamhälle gemenskap tillhörighet trygghet omsorg medmänsklighet samarbete konkurrens ensamhet värderingar kultur rättssystem lag rätt juridik juridiskt system privatisering av samhällsfunktioner socialförsäkring arbetslöshetsförsäkring sjukförsäkring sjukpenning pension utbildning

Annonser

1 kommentar

Filed under politik

One response to “Privata samhällen

  1. Pingback: Libralisering « Erling Hellenäs svenska blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s