Partiorganisation

I dagens samhälle är lättrörlighet väldigt viktigt. Partierna måste snabbt kunna ändra sin politik. Det är också så att det finns väldigt mycket kunskap i samhället om hur samhället bör vara organiserat. Det gäller att få in denna kunskap och använda den för att formulera den nya politiken.

Jag använder en term, feedbackcykel. Antag att det finns en teoretisk differens mellan det ideala samhället och det verkliga. Vi vill fastställa differensen och ändra så att samhället blir idealt. Om emellertid samhället förändrats från att vi fastställt differensen till att vi genomfört motsvarande åtgärder så får vi aldrig ett bra samhälle. Tiden från att vi får in information om ett samhällsproblem till att vi infört förändringen och fått in information om de problem som återstår efter denna förändring kan vi kalla en feedbackcykel. Anta att det krävs tre feedbackcykler för att få något bra. Om en feedbackcykel är 10 år, så kommer vi alltid att ha ett eländigt samhälle. Alla förändringar som trettio år av utveckling gjort nödvändiga är ännu inte införda och fullt åtgärdade.

Om vi kortar en feedbackcykel till tre månader behöver samhället bara 9 månader för att rätta till ett problem. Endast de förändringar som de senaste nio månadernas utveckling skapat är ännu inte införda och fullt åtgärdade. Det är alltså viktigt att vi snabbt får in information om kända problem från samhället, snabbt omvandlar dessa till partipolitik och snabbt genomför nödvändiga förändringar.

För att detta skall vara möjligt tror jag att partierna skall organisera sig med kompetenscentra för olika områden. Dessa kompetenscentra samlar in information från medborgarna om problem inom deras område. Medborgarna bör ha möjlighet att direkt kommunicera med en kunnig person från kompetenscentrat. Kompetenscentran föreslår förändrad politik till partiorganisationen, partiorganisationen har möjlighet att återkomma med synpunkter efter behandling, kunnig person från kompetenscentret är tillgänglig vid frågans behandling. Beslut sker via representanter gentemot kompetenscentret från alla enheter i partiorganisationen. Modern teknik som mail, chat, webcams och onlineomröstningar kan användas för att snabba upp processen.

Det förefaller som om kompetenscentra skall ha en relation till riksdagens utskott, landstingen och olika organ inom EU. Även på lokal nivå bör man ha något liknande. Medborgarna bör kunna nå partiföreträdare för olika nämnder med sina förändringsförslag. Dessa bör formulera förslag till ny politik som kan tas vid nästa partimöte.

Annonser

3 kommentarer

Filed under politik

3 responses to “Partiorganisation

 1. om politik ska förändras snabbt – är då partier den bästa företrädaren i ett politiskt system.

  föreställningen lever kvar att partier ät ideologiskt grundade, således kan det vara svårt att ändra synen på partiers politik.

  fram för mer personval månne?

 2. erlinghellenas

  Systemet med enmansvalkretsar är inget jag satt mig in i. Jag tycker att vi skall ha demokratiska val i partierna, som betyder att de personer med mest stöd hos partimedlemmarna kommer in på listorna, samt rena personval, som betyder att de på listan med flest kryss kommer in först. Min förhoppning är att det system för att skapa politik som beskrivs ovan skall respekteras i hög grad av partiets företrädare och att inte enskilda tyckare i hög utsträckning hoppar av i enskilda frågor. Enligt min syn skall partierna ha en fri diskussion internt och företrädare som är enade utåt och företräder partiets politik.

 3. erlinghellenas

  Vad gäller centerpartiet, så har jag föreslagit att partiorganisationen skall vara mer som ett företag.

  https://erlinghellenassvenska.wordpress.com/2010/03/03/centerpartiet-i-en-ny-tid/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s